EN angry
volume_up
{przymiotnik}

angry (też: adverse, annoyed, bad, erroneous)
volume_up
zły {przym. m.}
I am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Jestem zły, że mój kraj osiągnął taki stan. Jestem naprawdę bardzo zły.
Especially if you're hungry and your kids are hungry and your neighbor's kids are hungry and your whole neighborhood is hungry, you're pretty angry.
Gdy jesteś głodny i twoje dzieci też i dzieci sąsiada i sąsiedzi jesteś zły.
So I felt confused, a little bit frustrated and angry, like maybe I'd misunderstood something here.
Poczułam się zagubiona, nieco sfrustrowana i zła, jakbym czegoś tutaj nie zrozumiała.
angry (też: exasperated, cross)
volume_up
rozgniewany {przym. m.}
We have just seen in the Committee on Foreign Affairs how angry Serbia is, how angry the Minister for Foreign Affairs is, how aggressive his attitude was.
Właśnie widzieliśmy w Komisji Spraw Zagranicznych, jak bardzo rozgniewana jest Serbia, jak rozgniewany jest minister spraw zagranicznych, jak agresywna była jego postawa.
angry (też: glowering, irascible)
volume_up
gniewny {przym. m.}
angry (też: offended, insulted)
volume_up
obrażony {przym. m.}
angry (też: irate)
volume_up
zagniewany {przym. m.}
angry
volume_up
piorunujący {przym. m.} (gniewny)
angry (też: agitated, annoyed, excited, mad)
volume_up
zdenerwowany {przym. m.}
angry (też: annoyed, irritated, mad, peeved)
volume_up
podirytowany {przym. m.}
angry (też: peeved, pissed off, steamed)
volume_up
wkurzony {przym. m.}
Robert Plant was angry at Jimmy Page for hiding his show scarves yet again.
Robert Plant był wkurzony na Jamiego Pagea za schowanie jego szala.
It's a happy David Byrne and an angry David Byrne.
Oto szczęśliwy David Byrne, a to wkurzony David Byrne.
angry (też: mad, pissed off, upset)
volume_up
wkurwiony {przym. m.} [wulg.]
angry (też: bad-tempered, fierce, furious, mad)
volume_up
wściekły {przym. m.}
But he's still an adulterer, and still quite angry.
Lecz ciągle cudzołożnik i wciąż całkiem wściekły.
Wściekły jest zagrożeniem.
Now I expected him to say something like, I'd be sad; I'd be mad; I'd be angry, or something like that.
No i spodziewałem się, że powie coś jak byłbym smutny, byłbym wściekły, byłbym zły, albo coś w tym rodzaju.

Synonimy (angielski) dla "angry":

angry

Przykłady użycia - "angry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBe not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.
Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
EnglishBut he was angry, and would not go in: and his father came out, and entreated him.
I rozgniewał się, a nie chciał wnijść; ale ojciec jego wyszedłszy prosił go.
EnglishLet me explain to him why people in the UK are so angry about this.
Pozwolę sobie wytłumaczyć, czemu traktat tak złości obywateli Wielkiej Brytanii.
EnglishNow, there are a lot of Africans who are very angry, angry at the condition of Africa.
Jest bardzo wielu Afrykanów niezadowolonych z warunków życia panujących na kontynencie.
Englishangry behaviour, mood being affected, seeing or hearing things that are not really there
agresywne zachowanie, zmiany nastroju, widzenie lub słyszenie zjawisk nie istniejących
EnglishIt's a fence from a 1930s shaper, which is a very angry woodworking machine.
Z płotu z lat 1930 spod hebla, to jest taka bardzo zezłoszczona maszyna do obróbki drewna.
EnglishBe ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
Gniewajcie się, a nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.
EnglishAn angry man stirreth up strife, And a wrathful man aboundeth in transgression.
Człowiek gniewliwy wszczyna zwadę, a pierzchliwy wiele grzeszy.
EnglishSo in looking at that, I also realized that I was really angry.
Nie martwiłam się tylko plastikiem na środku Pacyfiku, o którym wiedziałam.
EnglishO God thou hast cast us off, thou hast broken us down; Thou hast been angry; oh restore us again.
Przedniejszemu śpiewakowi na Sussanedut złota pieśń Dawidowa do nauczania;
Englishangry behaviour, suicidal thoughts, strange thoughts, paranoia, unable to think clearly, seeing or
agresywne zachowanie, myśli samobójcze, dziwne myśli, paranoja, niezdolność do jasnego
EnglishThey will be angry should any of these measures facilitate yet more EU mass immigration.
Będą wzburzeni, jeżeli te środki wpłyną jeszcze bardziej na zwiększenie masowej imigracji do UE.
EnglishSo I felt confused, a little bit frustrated and angry, like maybe I'd misunderstood something here.
Poczułam się zagubiona, nieco sfrustrowana i zła, jakbym czegoś tutaj nie zrozumiała.
EnglishAnd I was very angry when I heard their cry and these words.
Przetoż rozgniewałem się bardzo, gdym usłyszał wołanie ich, i słowa takowe.
EnglishAnd as the saying goes, when angry, you will make the best speech you will ever regret.
Jest takie powiedzenie: w gniewie wygłosisz najlepszą mowę spośród tych, których będziesz żałować.
EnglishThey do not know why they have to do this and are angry with the Union, with its bureaucratic rules.
Nie wiedzą, dlaczego muszą to robić i są źli na Unię i na te biurokratyczne przepisy.
EnglishI am getting angry and I am sorry for that, but this debate is slowly getting on my nerves.
Denerwuje mnie to i przykro mi z tego powodu, ale ta debata zaczyna powoli działać mi na nerwy.
EnglishWhen they're angry, they look ugly, every being, but when they're happy they look beautiful.
Kiedy są wściekłe, wyglądają brzydko, każda istota, ale kiedy są szczęśliwe wyglądają pięknie.
EnglishWe're not all angry fanatics who want to kill the infidel.
Nie wszyscy jesteśmy wściekłymi fanatykami, którzy chcą zabić wszystkich niewiernych.
English(DE) Commissioner, please do not be angry, but let us get serious.
(DE) Panie Komisarzu! Niech się Pan nie złości, ale bądźmy poważni.