"Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor" po polsku

EN

"Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor" - polskie tłumaczenie

EN

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor {rzeczownik}

volume_up
Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (też: ACE inhibitor)
Tritazide contains Ramipril, a second-generation nonsulfhydryl angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I), and Hydrochlorothiazide (HCTZ), a thiazide diuretic.
Preparat Tritazide zawiera ramipryl – niezawierający grup sulfhydrylowych inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE- I) drugiej generacji – oraz hydrochlorotiazyd (HCTZ) – diuretyk tiazydowy.

Przykłady użycia - "Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAngiotensin Converting Enzyme Inhibitor
EnglishTritace contains ramipril, a second-generation nonsulfhydryl angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I).
Ocena krytyczna CHMP przeprowadził ocenę kilku niejednolitych fragmentów tekstu informacji o preparacie Tritace i przyjęto jego poprawioną wersję.
EnglishA greater proportion of cases were reported when vildagliptin was administered in combination with an angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-Inhibitor).
Częściej zgłaszano je, gdy wildagliptyna stosowana była w skojarzeniu z inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorem ACE).
EnglishTritazide contains Ramipril, a second-generation nonsulfhydryl angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I), and Hydrochlorothiazide (HCTZ), a thiazide diuretic.
Preparat Tritazide zawiera ramipryl – niezawierający grup sulfhydrylowych inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE- I) drugiej generacji – oraz hydrochlorotiazyd (HCTZ) – diuretyk tiazydowy.