"angiogenesis" po polsku

EN

"angiogenesis" - polskie tłumaczenie

EN

angiogenesis {rzeczownik}

volume_up
1. Biologia
angiogenesis
So angiogenesis is really a central process to the pathogenesis of cancer.
Dlatego angiogeneza jest najważniejszym procesem w patogenezie raka.
And when angiogenesis is out of balance, a myriad of diseases result.
A kiedy angiogeneza nie jest w równowadze powoduje mnóstwo chorób.
And in these situations, angiogenesis is out of balance.
I w takich sytuacjach angiogeneza traci równowagę.

Przykłady użycia - "angiogenesis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNow, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
Teraz, w laboratorium, symulujemy angiogenezę raka przedstawioną tutaj jako czarny słupek.
EnglishSo angiogenesis is really a central process to the pathogenesis of cancer.
Dlatego angiogeneza jest najważniejszym procesem w patogenezie raka.
EnglishStatins, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and a few others, they inhibit angiogenesis too.
Statyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne i kilka innych, które także hamują angiogenezę.
EnglishAnd when angiogenesis is out of balance, a myriad of diseases result.
A kiedy angiogeneza nie jest w równowadze powoduje mnóstwo chorób.
EnglishNow I'm going to focus on cancer because angiogenesis is a hallmark of cancer, every type of cancer.
Teraz skoncentruję się na raku, ponieważ angiogeneza cechuje raka, każdy rodzaj raka.
EnglishAccordingly, G-CSF has been shown to induce endothelial cell functions related to angiogenesis.
W związku z tym wykazano, że G- CSF indukuje funkcje komórek śródbłonka związane z angiogenezą.
EnglishBut once angiogenesis occurs, cancers can grow exponentially.
Ale gdy angiogeneza wystąpi, nowotwór może gwałtownie rosnąć.
EnglishSo to look for a way to prevent angiogenesis in cancer, I went back to look at cancer's causes.
Więc aby znaleźć sposób, by uniemożliwić angiogenezę w raku, cofnąłem się i spojrzałem na przyczyny raka.
Englishincluding cell growth and survival, angiogenesis, cell-cell interactions, and metastasis.
Wpływa na wzrost i przeżycie komórki, rozwój naczyń, wzajemne oddziaływania między komórkami i przerzuty nowotworu.
EnglishSo the shorter the bar, less angiogenesis, that's good.
Im krótszy słupek, mniejsza angiogeneza, tym lepiej.
EnglishAnd in these situations, angiogenesis is out of balance.
I w takich sytuacjach angiogeneza traci równowagę.
EnglishThis inhibits abnormal angiogenesis by 60 percent.
EnglishThe revolution is called angiogenesis, and it's based on the process that our bodies use to grow blood vessels.
Rewolucja nosi nazwę angiogenezy, i jest oparta na procesie, który w naszych ciałach odpowiada za wzrost naczyń krwionośnych.
EnglishAnd this realization is allowing us to reconceptualize the way that we actually approach these diseases by controlling angiogenesis.
I ta świadomość pozwala nam zmienić sposób w jaki podchodzimy do tych chorób poprzez kontrolowanie angiogenezy.
EnglishSo the body's ability to balance angiogenesis, when it's working properly, prevents blood vessels from feeding cancers.
Tak więc zdolność ciała do równoważenia angiogenezy, kiedy ona pracuje poprawnie, zapobiega odżywianiu raka przez naczynia krwionośne.
EnglishJudah Folkman, who was my mentor and who was the pioneer of the angiogenesis field, once called this "cancer without disease."
Dr Judah Folkman, który był moim mentorem, i który był pionierem w dziedzinie angiogenezy, nazwał to kiedyś "rakiem bez choroby.
EnglishAnd when those excess vessels are no longer needed, the body prunes them back to baseline using naturally occurring inhibitors of angiogenesis.
Kiedy ten nadmiar naczyń nie jest już potrzebny ciało przycina je do poziomu podstawowego używając naturalnie występujących inhibitorów angiogenezy.
Englishpercent of actual metastases -- suggesting that maybe skeletal muscle is able to control the angiogenesis, is able to control the tumors recruiting these blood vessels.
Może więc tkanka mięśni prążkowanych potrafi kontrolować angiogenezę i hamować werbowanie naczyń krwionośnych przez nowotwór?
EnglishIn fact, if you actually block angiogenesis and prevent blood vessels from ever reaching cancer cells, tumors simply can't grow up.
W rzeczywistości, jeśli faktycznie zablokujemy angiogenezę i zapobiegniemy dotarciu naczyń krwionośnych do komórek rakowych, guz po prostu nie będzie mógł rosnąć.
EnglishAnd as well, cancer tumors require a process called angiogenesis, which is really, the tumor recruits the blood vessels to itself to supply itself with nutrients so it can grow.
Polega on na tym, że nowotwór werbuje nowe naczynia krwionośne, aby dostarczyć sobie substancji potrzebnych do wzrostu.