"angioedema" po polsku

EN

"angioedema" - polskie tłumaczenie

EN

angioedema {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna, Amerykański angielski
duodenitis hypersensitivity reactions angioedema, face oedema, urticaria
reakcje nadwrażliwości obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, pokrzywka
Stevens-Johnson syndrome, angioedema, erythema multiforme, alopecia
zespół Stevensa- Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, łysienie
Hypersensitivity reactions such as angioedema, rash, urticaria
Reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Przykłady użycia - "angioedema" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRare: rare cases of hypersensitivity reactions such as angioedema, rash, urticaria
reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka
EnglishUrticaria, angioedema, pruritus General disorders and administration site conditions:
Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, świąd Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
EnglishAllergic reactions (anaphylaxis, angioedema and urticaria) have been reported.
Zanotowano przypadki reakcji alergicznych (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka).
EnglishAngioedema accompanied by laryngeal oedema is potentially fatal.
Obrzęk naczynioruchowy z towarzyszącym obrzękiem krtani może prowadzić do zgonu.
EnglishStevens-Johnson syndrome, angioedema, erythema multiforme, alopecia
zespół Stevensa- Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, łysienie
Englishduodenitis hypersensitivity reactions angioedema, face oedema, urticaria
reakcje nadwrażliwości obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, pokrzywka
EnglishAngioedema, erythema, pruritus, rash, hyperhidrosis, urticaria
Obrzęk naczynioruchowy, rumień, świąd, wysypka, nadmierne pocenie się, pokrzywka
EnglishImmune system disorders Rare: hypersensitivity reactions including angioedema
Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy.
EnglishHypersensitivity reactions Angioedema Facial swelling/ oedema Urticaria
Reakcje nadwrażliwości Obrzęk naczynioruchowy Obrzęki twarzy Pokrzywka
Englishif you have already experienced angioedema (difficulties in breathing, or swallowing, or
jeśli u pacjenta występował obrzęk naczynioruchowy (trudności w oddychaniu, lub przełykaniu,
EnglishUrticaria, rash, pruritus, photosensitivity Angioedema Alopecia
Pokrzywka, wysypka, świąd, nadwrażliwość na światło Obrzęk naczynioruchowy Łysienie
EnglishPhotosensitivity, urticaria, rash, pruritus Angioedema Alopecia
Nadwrażliwość na światło, pokrzywka, wysypka, świąd Obrzęk naczynioruchowy Łysienie
EnglishHypersensitivity reactions (including anaphylaxis and angioedema) 1 P
Reakcje nadwrażliwości (w tym anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy) P1P
EnglishHypersensitivity reactions such as angioedema, rash, urticaria
Reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy
EnglishRash, Eczema Angioedema, Pruritus, Acne, Alopecia, Dry skin
Wysypka, wyprysk Obrzęk naczynioruchowy, świąd, trądzik, łysienie, sucha skóra
EnglishPatients who have experienced asthma, acute rhinitis, nasal polyps, angioedema, urticaria or
Pacjenci, u których wystapiła astma, ostry nieżyt nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy,
Englishif you experience angioedema (difficulties in breathing, or swallowing, or swelling of the face,
jeśli u pacjenta występuje obrzęk naczynioruchowy (trudności w oddychaniu, lub przełykaniu,
EnglishAllergic reactions including urticaria, mild skin eruptions, bronchospasm and angioedema
Reakcje alergiczne, w tym pokrzywka, łagodne wykwity skórne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy
EnglishAngioedema associated with laryngeal oedema may be fatal.
Obrzęk naczynioworuchowy związany z obrzękiem krtani może być śmiertelny.
EnglishPatients with symptoms of laryngeal angioedema received open label treatment with icatibant.
Pacjenci z objawami obrzęku naczynioruchowego krtani otrzymywali ikatybant w sposób niezaślepiony.

Synonimy (angielski) dla "angioedema":

angioedema