"anger" po polsku

EN

"anger" - polskie tłumaczenie

volume_up
anger {rzecz.}

EN anger
volume_up
{rzeczownik}

anger (też: wrath, ire)
Unlimited, uncontrolled immigration is feeding public anger.
Nieograniczona, niekontrolowana imigracja napędza gniew opinii publicznej.
But the anger - and I share that anger - is because these rules are not applied evenly.
Gniew - który podzielam - wynika jednak z tego, że te reguły nie są stosowane wobec wszystkich.
You should know that anger is rife among peach producers in Greece.
Powinna pani wiedzieć, że producentów brzoskwiń w Grecji ogarnia gniew.
(PL) Madam President, there is growing bitterness and anger in Poland.
W Polsce narasta rozgoryczenie i złość.
The blockade breeds despondency, anger and hatred, not peace.
Blokada rodzi przygnębienie, złość i nienawiść, a nie pokój.
Anger over soaring food prices has led to great unrest in a number of countries.
Złość spowodowana rosnącymi cenami żywności doprowadziła w wielu krajach do niepokojów społecznych.

Synonimy (angielski) dla "anger":

anger

Przykłady użycia - "anger" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA fool uttereth all his anger; But a wise man keepeth it back and stilleth it.
Wszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na dalszy czas go zawściąga.
EnglishI have given thee a king in mine anger, and have taken him away in my wrath.
Dałem ci tedy króla w zapalczywości mojej, alem go odjął w zagniewaniu mojem.
EnglishI don't remember the rape part of it so much as much as the anger part of it.
Tak, ośmiu mężczyzn mnie splugawiło, zgwałciło, ale to nie dotarło do mojej świadomości.
EnglishWhy have they provoked me to anger with their graven images, and with foreign vanities?
Przeczże mię wzruszyli do gniewu bałwanami swemi, próżnościami cudzoziemców?
EnglishFor we are consumed in thine anger, And in thy wrath are we troubled.
Albowiem od gniewu twego giniemy, a popędliwością twoją jesteśmy przestraszeni.
EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Nic dziwnego, że wszyscy wyborcy, których to dotknęło, są mocno wzburzeni.
EnglishPour out thine indignation upon them, And let the fierceness of thine anger overtake them.
Niech się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli, a biodra ich niech się zawżdy chwieją.
EnglishAnd I will execute vengeance in anger and wrath upon the nations which hearkened not.
A tak w gniewie i w zapalczywości wykonam pomstę nad narodami, które nie były posłuszne.
EnglishGod will not withdraw his anger; The helpers of Rahab do stoop under him.
Gdyby Bóg nie odwrócił gniewu swego, upadliby przed nim pomocnicy hardzi.
EnglishThou hast covered with anger and pursued us; thou hast slain, thou hast not pitied.
Okryłeś się zapalczywością, i gonisz nas, mordujesz, a nie szanujesz.
EnglishAnd the peaceable folds are brought to silence because of the fierce anger of Jehovah.
I zagubione będą spokojne pastwiska dla zapalczywości gniewu Pańskiego,
EnglishCease from anger, and forsake wrath: Fret not thyself, [it tendeth] only to evil-doing.
Przestań gniewu, a zaniechaj popędliwości; nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić.
EnglishA wrathful man stirreth up contention; But he that is slow to anger appeaseth strife.
Mąż gniewliwy wszczyna swary; ale nierychły do gniewu uśmierza zwady.
EnglishFor some, it will lead to anger, religious and sectarian violence and terrorism.
Dla niektórych będzie to prowadzić do gniewu, przemocy religijnych i sekt, przemocy i terroryzmu.
EnglishThey moved him to jealousy with strange [gods]; With abominations provoked they him to anger.
Ku zapalczywości pobudzili go przez cudze bogi, i przez obrzydliwości rozdraźnili go.
EnglishThus they provoked him to anger with their doings; And the plague brake in upon them.
A tak draźnili Boga sprawami swemi, że się na nich oborzyła plaga;
EnglishAnd it has aroused huge anger and frustration among our young generation.
Wywołało to wielkie oburzenie i frustrację pośród młodego pokolenia.
EnglishO Jehovah, rebuke me not in thine anger, Neither chasten me in thy hot displeasure.
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot i Seminit psalm Dawidowy.
EnglishBy the breath of God they perish, And by the blast of his anger are they consumed.
Bo tchnieniem Bożem giną, a od ducha gniewu jego niszczeją.
EnglishFor all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
A wszakże w tem wszystkiem nie odwróci się zapalczywość jego; ale jeszcze ręką jego będzie wyciągniona.