"Angela" po polsku

EN

"Angela" - polskie tłumaczenie

volume_up
Angela {nazwa wł.}
PL
PL

"Angela" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Angela {nazwa własna}

volume_up
(DE) Mr President, Angela Merkel received the Dalai Lama at the Chancellery yesterday.
Wczoraj Angela Merkel przyjęła w swej kancelarii Dalajlamę.
German Federal Chancellor Angela Merkel has done the same, clearly and impressively.
Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angela Merkel zrobiła to samo, w sposób jasny i imponujący.
The Germans and the French, Angela Merkel and Nicolas Sarkozy, are supporting domestic companies at present.
Niemcy i Francuzi, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, wspierają aktualnie krajowe firmy.
PL

Angela {żeński}

volume_up
Angela
Wczoraj Angela Merkel przyjęła w swej kancelarii Dalajlamę.
(DE) Mr President, Angela Merkel received the Dalai Lama at the Chancellery yesterday.
Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angela Merkel zrobiła to samo, w sposób jasny i imponujący.
German Federal Chancellor Angela Merkel has done the same, clearly and impressively.
Niemcy i Francuzi, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, wspierają aktualnie krajowe firmy.
The Germans and the French, Angela Merkel and Nicolas Sarkozy, are supporting domestic companies at present.

Przykłady użycia - "Angela" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn a letter he thanked Chancellor Angela Merkel for having received the Dalai Lama.
Hu Jia podziękował listownie kanclerz Angeli Merkel za przyjęcie Dalai Lamy.
EnglishFine words also from Angela Merkel: not one cent towards Greek pensions.
Piękne słowa padły także z ust Angeli Merkel: ani centa na rzecz greckich emerytur.
English(DE) Mr President, Angela Merkel received the Dalai Lama at the Chancellery yesterday.
(DE) Panie przewodniczący! Wczoraj Angela Merkel przyjęła w swej kancelarii Dalajlamę.
EnglishGerman Federal Chancellor Angela Merkel has done the same, clearly and impressively.
Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angela Merkel zrobiła to samo, w sposób jasny i imponujący.
EnglishThat was not only due to the new role of Angela Merkel, who has ceased to be the Climate Chancellor.
Wynikało to nie tylko z nowej roli Angeli Merkel, która przestała być kanclerzem klimatu.
EnglishThe Germans and the French, Angela Merkel and Nicolas Sarkozy, are supporting domestic companies at present.
Niemcy i Francuzi, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, wspierają aktualnie krajowe firmy.
EnglishThe meth found in his lungs and nasal passages matches the meth that juiced Angela and the good doctor here.
Pył znaleziony w jego płucach i nozdrzach jest taki sam jaki Angela i dobry doktor wypili.
EnglishIt is very gratifying that Federal Chancellor Angela Merkel received the Dalai Lama in spite of heavy criticism.
Cieszy fakt, że pomimo ostrej krytyki kanclerz federalny Angela Merkel gościła Dalajlamę.
EnglishChancellor Angela Merkel was the first German Head of Government to receive the Dalai Lama, in Berlin.
Kanclerz Angela Merkel jako pierwsza w historii głowa niemieckiego rządu przyjęła Dalajlamę w Berlinie.
EnglishFinally, a question about the German Chancellor Angela Merkel's 'Meseberg initiative'.
Na koniec pytanie dotyczące inicjatywy podniesionej przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel, znanej jako "Inicjatywa Meseberg”.
EnglishGerman Chancellor Angela Merkel and President Jean-Claude Trichet at the ECB in Frankfurt on 22 January 2007
22 stycznia 2007 r.: kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezes EBC Jean-Claude Trichet w siedzibie EBC we Frankfurcie.
EnglishMy thanks go to the German Chancellor, Angela Merkel, for expressing herself clearly on Zimbabwe on behalf of all of us.
Dziękuję pani kanclerz Niemiec, Angeli Merkel, za jasne wyrażanie się o Zimbabwe w imieniu nas wszystkich.
EnglishShe just dove into the back of Angela's car.
EnglishYou went a little further today in developing the vision outlined by Angela Merkel and the Heads of State or Government.
Rozwijając wizję nakreśloną przez panią Angelę Merkel i szefów państw i rządów, poszliście państwo o krok naprzód.
EnglishAngela Krauß has spun and woven her text finely: from threads of memory, images, autobiographical snatches and cross-fades.
[…] Angela Krauß misternie uprzędła i utkała tekst z nici wspomnień, obrazów i autobiograficznych migawek.
EnglishChancellor Angela Merkel is an obvious example that we women also have our own firm position in world politics.
Pani kanclerz Angela Merkel jest oczywistym przykładem tego, że kobiety mają swoje własne twarde stanowisko w świecie polityki.
EnglishMr Rasmussen laid into Angela Merkel.
EnglishAngela Merkel and President Sarkozy were also here, and they did not pursue a domestic agenda; they talked about Europe.
Angela Merkel i prezydent Sarkozy także tutaj byli, ale nie wprowadzili swoich krajowych porządków obrad; rozmawiali o Europie.
EnglishSecondly, what President Barroso, the Canadian Prime Minister and even Angela Merkel are currently saying is that it is not good enough.
Po drugie, pan przewodniczący Barroso, premier Kanady, a nawet Angela Merkel mówią obecnie, że to nie wystarczy.
EnglishBe honest with the Turks, as Angela Merkel and Nicolas Sarkozy have been, and as their great friend Herman van Rompuy has also been.
Bądźmy szczerzy z Turkami, tak jak Angela Merkel i Nicolas Sarcozy i podobnie jak ich wielki przyjaciel Herman van Rompuy.