"angel" po polsku

EN

"angel" - polskie tłumaczenie

EN

angel {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
And the angel of Jehovah was by the threshing-floor of Araunah the Jebusite.
A Anioł Pański był podle bojewiska Arawny Jebuzejczyka.
But an angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them out, and said,
Ale Anioł Pański w nocy otworzył drzwi u więzienia, a wywiódłszy je rzekł:
But the angel of Jehovah did no more appear to Manoah or to his wife.
A potem nie ukazał się więcej Anioł Pański Manuemu, ani żonie jego; i poznał Manue, że to był Anioł Pański.
2. "female angel"
3. przenośny
angel (też: dove, turtledove)

Przykłady użycia - "angel" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI kind of think of it as this cartoon devil or angel sitting on our shoulders.
Myśląc o tym, wyobrażam sobie animowanego diabełka i anioła siedzących nam na ramieniu.
EnglishAnd the angel that talked with me said unto me, I will show thee what these are.
I rzekł do mnie Anioł rozmawiający zemną: Ja tobie okażę, co zacz są.
EnglishWell, sometimes, Mr President, you need a small angel at your shoulder.
Cóż, czasami, Panie Przewodniczący, potrzebny jest mały aniołek stróż na ramieniu.
EnglishThen said I to the angel that talked with me, Whither do these bear the ephah?
Tedym rzekł do onego Anioła, który mówił zemną: Dokądże niosą to efa?
EnglishThere's never been an angel- or a venture-funded company where bad things didn't happen.
Nigdy nie istniała żadna firma, w której nic złego by się nigdy nie działo.
EnglishThen the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what these are?
I odpowiedział Anioł, który mówił zemną, i rzekł mi: Izaż nie wiesz, co to jest?
EnglishAnd the angel of Jehovah called unto Abraham a second time out of heaven,
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
EnglishBut an angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them out, and said,
Ale Anioł Pański w nocy otworzył drzwi u więzienia, a wywiódłszy je rzekł:
EnglishLet their way be dark and slippery, And the angel of Jehovah pursuing them.
Niech będzie droga ich ciemna i śliska, Anioł Pański niech ich goni.
EnglishAnd Mary said unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?
Zatem Maryja rzekła do Anioła: Jakoż to będzie, gdyż ja męża nie znam?
EnglishAnd I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my lord?
Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił zemną, mówiąc: Cóż to jest, panie mój?
EnglishAnd Jehovah answered the angel that talked with me with good words, [even] comfortable words.
I odpowiedział Pan Aniołowi onemu, który mówił zemną, słowy dobremi, słowy pociesznemi.
EnglishNow Joshua was clothed with filthy garments, and was standing before the angel.
Ale Jesua był obleczon w szatę plugawą, a stał przed Aniołem.
EnglishAnd the angel of Jehovah said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these three times?
I rzekł do niego Anioł Pański: Przeczżeś bił oślicę swoję już po trzy kroć?
EnglishAnd the angel of Jehovah said unto him, Wherefore askest thou after my name, seeing it is wonderful?
Któremu odpowiedział Anioł Pański: Przeczże pytasz o imię moje, które jest dziwne?
EnglishAnd there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of altar of incense.
Tedy mu się pokazał Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza, na którym kadzono.
EnglishAnd suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,
A zaraz z onym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
EnglishAnd no marvel; for even Satan fashioneth himself into an angel of light.
A nie dziw: bo i szatan sam przemienia się w Anioła światłości.
EnglishAnd Jehovah commanded the angel; and he put up his sword again into the sheath thereof.
I rzekł Pan do Anioła, aby obrócił miecz swój w pochwy swoje.
EnglishAnd, behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him,
A oto gdy on Anioł, który rozmawiał zemną, wychodził, inszy Anioł wychodził przeciwko niemu.