"anew" po polsku

EN

"anew" - polskie tłumaczenie

volume_up
anew {przysł.}
EN

anew {przysłówek}

volume_up
And we're living in a great time right now, because almost everything's being explored anew.
I żyjemy obecnie w spaniałym okresie, ponieważ prawie wszystko odkrywane jest na nowo.
It led to a strengthening of radical forces, thus plunging Lebanon anew into internal cross-community conflict.
Doprowadził do wzmocnienia sił radykalnych, na nowo wpędził Liban w konflikty wewnątrzwspólnotowe.
So what that means is, what it tells us is that the Ross Sea region, this ice shelf, melted back and formed anew about 35 times.
Więc oznacza to, że lodowiec w rejonie Morza Rossa topił się i powstawał na nowo jakieś 35 razy.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except one be born anew, he cannot see the kingdom of God.
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.
I should therefore like to stress this question anew: is it not time for the Commission to review the procedure for its own fund and funding model?
Chciałabym zatem ponownie zadać pytanie: czy nie nadszedł czas, w którym Komisja powinna dokonać przeglądu procedury odnoszącej się do jej własnego funduszu i modelu finansowania?
♫ I could start my life all anew, if I had you. ~~~ ♫
♫ Zaczęłabym życie od nowa, gdybym cię miała ♫
I think you have an opportunity to start anew.
Uważam, że ma Pani okazję zacząć od nowa.

Przykłady użycia - "anew" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd we're living in a great time right now, because almost everything's being explored anew.
I żyjemy obecnie w spaniałym okresie, ponieważ prawie wszystko odkrywane jest na nowo.
EnglishThe permanent exhibition underwent a complete overhaul and was redesigned anew for the grand reopening in spring 2010.
Z okazji nowego otwarcia wiosną 2010 roku ekspozycja stała została gruntownie zmieniona.
EnglishIn recent years Russia has been vigorously developing relations there anew, as have Asian countries.
W ostatnich latach Rosja prężnie odnawiała swoje stosunki z tymi krajami, podobnie jak państwa azjatyckie.
EnglishIt led to a strengthening of radical forces, thus plunging Lebanon anew into internal cross-community conflict.
Doprowadził do wzmocnienia sił radykalnych, na nowo wpędził Liban w konflikty wewnątrzwspólnotowe.
English. ~~~ "As our case is new, so we must think anew and act anew.
English♫ I could start my life all anew, if I had you. ~~~ ♫
♫ Zaczęłabym życie od nowa, gdybym cię miała ♫
EnglishSo what that means is, what it tells us is that the Ross Sea region, this ice shelf, melted back and formed anew about 35 times.
Więc oznacza to, że lodowiec w rejonie Morza Rossa topił się i powstawał na nowo jakieś 35 razy.
EnglishI think you have an opportunity to start anew.
EnglishThe regulation makes up for a situation of inferiority for EU citizens and also proposes anew the legitimate right to reciprocity.
Rozporządzenie rekompensuje niższość obywateli UE i zawiera propozycję ponownego wprowadzenia słusznego prawa do wzajemności.
EnglishJesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except one be born anew, he cannot see the kingdom of God.
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego.
EnglishAnd finally it remains to be clarified anew how we are to envisage a reasonably functional interaction among the various types of language.
Po trzecie nalezy na nowo okreslic, w jaki sposób moglaby wygladac rozsadna, funkcjonalna interakcja pomiedzy róznymi typami jezykowymi.
English(Laughter) Play's a shapeshifter, and it can take many forms, some of which are more quiet, imaginative, curious -- maybe where wonder is discovered anew.
Gra jest zmienna. ~~~ (Śmiech) Jest zmienna i może przybrać wiele form, niektóre bardzo ciche, inne kreatywne i ciekawe... ~~~ Dzięki niej odkrywa się zachwyt na nowo.
EnglishI should therefore like to stress this question anew: is it not time for the Commission to review the procedure for its own fund and funding model?
Chciałabym zatem ponownie zadać pytanie: czy nie nadszedł czas, w którym Komisja powinna dokonać przeglądu procedury odnoszącej się do jej własnego funduszu i modelu finansowania?
EnglishThe wound goes deep, but no hatred, no rejection of neighbouring Serbia has emerged, but instead an attempt to cooperate anew with the Serbian population there.
Rana jest głęboka, ale nie pojawiła się żadna nienawiść, żadne odrzucenie wobec sąsiedniej Serbii, lecz zamiast tego próba ponownej współpracy z tamtejszą społecznością serbską.
Englishwho shall fashion anew the body of our humiliation, [that it may be] conformed to the body of his glory, according to the working whereby he is able even to subject all things unto himself.
Który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może.

Synonimy (angielski) dla "anew":

anew
English