"anesthesia" po polsku

EN

"anesthesia" - polskie tłumaczenie

EN

anesthesia {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna, Amerykański angielski
anesthesia (też: anaesthesia)
In this case, anesthesia and surgery must be postponed for at least 2 hours, if possible.
W takim przypadku znieczulenie i operację należy opóźnić przynajmniej o 2 godziny, jeśli jest to możliwe.
Ondansetron was given intravenously immediately before induction of anesthesia.
Ondansetron podawano dożylnie natychmiast po znieczuleniu.
If the anesthesia/ surgery is delayed by some hours, additional doses of this medicine must not be given.
Jeśli znieczulenie/ operacja zostanie opóźniona o kilka godzin, nie wolno podawać dodatkowej dawki leku.
anesthesia (też: anaesthesia)
anesthesia (też: anaesthesia)
Anesthesia gave them the freedom to experiment, to start to delve deeper into the body.
Anestezja dała chirurgom wolność by operować, by eksperymentować i wniknąć głębiej w ciało.

Przykłady użycia - "anesthesia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAprepitant was given orally (PO) with 50 ml of water 1 to 3 hours before anesthesia.
Aprepitant podawano doustnie (po.) z 50 ml wody 1 do 3 godzin przed znieczuleniem.
EnglishYou have to drink the prepared solution 2-4 hours before start of anesthesia.
Przygotowany roztwór należy wypić na 2- 4 godziny przed znieczuleniem.
EnglishAnesthesia gave them the freedom to experiment, to start to delve deeper into the body.
Anestezja dała chirurgom wolność by operować, by eksperymentować i wniknąć głębiej w ciało.
EnglishOndansetron was given intravenously immediately before induction of anesthesia.
Ondansetron podawano dożylnie natychmiast po znieczuleniu.
EnglishBut what is exactly that stuff that we lose under anesthesia, or when we are in deep, dreamless sleep?
Ale czym dokładnie jest ta rzecz, którą tracimy podczas śpiączki lub głębokiego snu?
EnglishAnesthesia machine: multi-parameter monitor, operating lights, suction.
Aparatura do anestezji: urządzenie monitorujące wiele parametrów, oświetlenie do operacji, ssanie.
EnglishIn this case, anesthesia and surgery must be postponed for at least 2 hours, if possible.
W takim przypadku znieczulenie i operację należy opóźnić przynajmniej o 2 godziny, jeśli jest to możliwe.
EnglishI got him to come with me -- anesthesia tech -- come with me from the U.K.
Przekonałem go - technika anestezjologii - do wyjechania ze mną, z Wielkiej Brytanii.
EnglishIt takes about an hour and a half to two hours, depending on where it's done, under general anesthesia.
Zajmuje to półtorej godziny lub dwie, w zależności od tego, jak się to robi, przy znieczuleniu ogólnym.
EnglishIf the anesthesia/ surgery is delayed by some hours, additional doses of this medicine must not be given.
Jeśli znieczulenie/ operacja zostanie opóźniona o kilka godzin, nie wolno podawać dodatkowej dawki leku.
EnglishAnd, so, very quickly, Bob can just get one puncture, local anesthesia, and do this harvest as an outpatient.
Więc Bob dostaje jedno wkłucie w znieczuleniu miejscowym, pobrania możemy dokonać nawet w przychodni.
EnglishI'm a senior resident in anesthesia in intensive care at the University Hospital of the West Indies.
Jestem starszym rezydentem na anestezjologi na oddziale intensywnej terapii, w Szpitalu Uniwersyteckim West Indies.
EnglishThe recommended oral dose of EMEND is one 40 mg capsule within 3 hours prior to the start of anesthesia.
Zalecaną doustną dawką leku EMEND jest jedna kapsułka 40 mg w ciągu 3 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia ogólnego.
EnglishThere's this kind of anesthesia in America at the moment.
English. ~~~ Anesthesia gave surgeons the freedom to operate.
Demonstrując inhalator eteru w bostońskim szpitalu Massachusetts General, w 1847, Morton zapoczątkował nową erę chirurgii.
EnglishThe recommended oral dosage of EMEND is a single 40 mg dose within 3 hours prior to induction of anesthesia.
Zalecane dawkowanie doustne produktu EMEND to pojedyncza dawka 40 mg w ciągu 3 godzin przed wprowadzeniem znieczulenia ogólnego.
EnglishIf you forget to take Gliolan This medicine is given once only at the day of surgery, 2-4 hours before start of anesthesia.
Pominięcie zastosowania leku Gliolan Lek jest podawany jednorazowo w dniu operacji, na 2- 4 godziny przed rozpoczęciem znieczulenia.
EnglishIf you have forgotten to take this medicine during this time period, it is not advisable to take it just before start of anesthesia.
Jeśli pacjent zapomniał zastosować lek w tym okresie czasu, nie zaleca się przyjmowania leku tuż przed rozpoczęciem znieczulenia.
EnglishIf the surgery is delayed by one or more days, another dose of this medicine can be taken 2-4 hours before start of anesthesia.
Jeśli operacja zostanie opóźniona o jeden lub kilka dni, można przyjąć drugą dawkę leku na 2- 4 godziny przed rozpoczęciem znieczulenia.
EnglishBecause we were in the age before anesthesia, the agony of the patient is really as much of the public spectacle as the surgery itself.
Ponieważ jesteśmy w wieku przed wynalezieniem anestezji, agonia pacjenta jest tak naprawdę taką samą częścią spektaklu jak sama operacja.

Synonimy (angielski) dla "anesthesia":

anesthesia