"anemia" po polsku

EN

"anemia" - polskie tłumaczenie

PL

"anemia" - angielskie tłumaczenie

EN

anemia {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna, Amerykański angielski
Therefore all patients experienced profound cytopenia: leukopenia 96 %, thrombocytopenia 94 %, and anemia 88 %.
Dlatego u wszystkich chorych obserwowano znaczną cytopenię: leukopenia u 96 %, trombocytopenia u 94 % i niedokrwistość u 88 %.
In the post-orthopedic surgery pain studies, anemia was reported more frequently, although the frequency was similar to placebo.
W badaniach z bólem po zabiegach ortopedycznych, częściej zgłaszano niedokrwistość, jednak częstość występowania była podobna jak po zastosowaniu placebo.
Other symptoms that affect the entire body include loss of appetite, fever, loss of energy and anemia (lack of red blood cells).
Inne objawy, które atakuja całe ciało to utrata apetytu, gorączka, utrata energii oraz niedokrwistość (utrata czerwonych krwinek).
anemia (też: anaemia)
The most frequent health conditions are sight problems, growth delays, spinal deformations, speech disorders and anemia.
Najczęściej występujące problemy zdrowotne to: zaburzenia wzroku, opóźnienia w rozwoju, deformacje kręgosłupa, zaburzenia mowy i anemia.
I mean, folic acid, iron tablets -- very cheap, affordable cures exist to control anemia.
Kwas foliowy, żelazo w tabletkach... Leki na anemię są bardzo tanie.
PL

anemia {żeński}

volume_up
1. Medycyna
anemia (też: niedokrwistość)
volume_up
anaemia {rzecz.} [Bryt.]
trombocytopenia anemia, leukopenia, neutropenia, pancytopenia * niedokrwistość aplastyczna *
Thrombocytopenia Anaemia, leukopenia, neutropenia, pancytopenia* Aplastic anaemia*
Neutropenia Leukopenia Anemia Limfopenia Trombocytopenia
Neutropenia Leukopenia Anaemia Lymphopenia Thrombocytopenia
Pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość, plamica, anemia
Pancytopenia, bone marrow depression, leukopenia, thrombocytopenia, purpura, anaemia
anemia (też: niedokrwistość)
volume_up
anemia {rzecz.} [Amer.]
Najczęściej występujące problemy zdrowotne to: zaburzenia wzroku, opóźnienia w rozwoju, deformacje kręgosłupa, zaburzenia mowy i anemia.
The most frequent health conditions are sight problems, growth delays, spinal deformations, speech disorders and anemia.
Kwas foliowy, żelazo w tabletkach... Leki na anemię są bardzo tanie.
I mean, folic acid, iron tablets -- very cheap, affordable cures exist to control anemia.

Przykłady użycia - "anemia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishthrombocytopenia, eosinophilia, pancytopenia and agranulocytosis, anemia, leucopenia.
senność, depresja, omamy, splątanie, zawroty głowy i parestezje, senność, drżenie
Englishthrombocytopenia, eosinophilia, pancytopenia and agranulocytosis, anemia, leucopenia.
senność, depresja, omamy, splątanie, zawroty głowy i parestezje, drżenie
EnglishThis will help ASHA workers diagnose anemia at the point of care.
Umożliwi pracownikom ASHA diagnozowanie anemii ~~~ w miejscu kontaktu z pacjentem.
EnglishI mean, folic acid, iron tablets -- very cheap, affordable cures exist to control anemia.
Kwas foliowy, żelazo w tabletkach... Leki na anemię są bardzo tanie.
EnglishWhat was really shocking for me was that he said that this is entirely due to undiagnosed anemia.
Najbardziej szokujące było to, że jak wyjaśnił, wszystko z winy niezdiagnozowanej anemii.
EnglishBut fundamentally, what I believe is that the map behind of me is called basically the map of anemia.
Już cieszymy się na myśl o tym, jakie metody nieinwazyjnych badań pojawią się w przyszłości.
EnglishIt's the death rates caused by anemia globally.
Pracujemy nad ekscytującymi projektami, o których chętnie bym wam opowiedział.
EnglishThrombocytopenia, eosinophilia, pancytopenia, anemia and leucopenia.
EnglishAnd by the time I'm done, in 2020, when the WHO publishes the data again, this is going to be the map of anemia.
Kiedy to osiągnę, w raporcie WHO z roku 2020 mapa występowania anemii ~~~ będzie wyglądać następująco.
EnglishTherefore all patients experienced profound cytopenia: leukopenia 96 %, thrombocytopenia 94 %, and anemia 88 %.
Dlatego u wszystkich chorych obserwowano znaczną cytopenię: leukopenia u 96 %, trombocytopenia u 94 % i niedokrwistość u 88 %.
EnglishFebrile neutropenia 76.3 %); Anemia (G3/ 4:
EnglishThe optimum dosage is based upon the degree and chronicity of the anemia and the desired duration of the effect.
Optymalne dawkowanie określa się na podstawie stopnia i przewlekłości niedokrwistości oraz pożądanym czasie trwania działania leku.
EnglishThe most frequent health conditions are sight problems, growth delays, spinal deformations, speech disorders and anemia.
Najczęściej występujące problemy zdrowotne to: zaburzenia wzroku, opóźnienia w rozwoju, deformacje kręgosłupa, zaburzenia mowy i anemia.
EnglishOther symptoms that affect the entire body include loss of appetite, fever, loss of energy and anemia (lack of red blood cells).
Inne objawy, które atakuja całe ciało to utrata apetytu, gorączka, utrata energii oraz niedokrwistość (utrata czerwonych krwinek).
EnglishAnemia, Lymphadenopathy
EnglishIn the post-orthopedic surgery pain studies, anemia was reported more frequently, although the frequency was similar to placebo.
W badaniach z bólem po zabiegach ortopedycznych, częściej zgłaszano niedokrwistość, jednak częstość występowania była podobna jak po zastosowaniu placebo.
EnglishPatients should be monitored closely to ensure that the lowest approved dose of Silapo is used to provide adequate control of the symptoms of anemia.
Należy ściśle monitorowa pacjentów, aby zapewnić, że do kontroli objawów niedokrwistości stosowana jest najmniejsza zatwierdzona dawka Silapo.
EnglishPatients should be monitored closely to ensure that the lowest approved dose of Retacrit is used to provide adequate control of the symptoms of anemia.
Należy ściśle monitorowa pacjentów, aby zapewnić, że do kontroli objawów niedokrwistości stosowana jest najmniejsza zatwierdzona dawka leku Retacrit.
EnglishModerate to severe thrombocytopenia, leucopenia, erythrocytopenia, agranulocytopenia, agranulocytosis, haemolytic anemia and pancyto-penia may occur.
Może wystąpić umiarkowana do nasilonej małopłytkowość, leukopenia, erytrocytopenia, granulocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna i pancytopenia.
EnglishNot known*: increased spontaneous bleeding in patients with haemophilia; anemia including acute haemolytic anaemia; thrombocytopenia (see section 4.4).
Nieznana *: wzrost spontanicznych krwawień u pacjentów z hemofilią; niedokrwistość, w tym ostra niedokrwistość hemolityczna; trombocytopenia (patrz punkt 4. 4).

Synonimy (angielski) dla "anemia":

anemia
English

Synonimy (polski) dla "anemia":

anemia