"Andalusia" po polsku

EN

"Andalusia" - polskie tłumaczenie

volume_up
Andalusia {nazwa wł.}
EN

Andalusia {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia

Przykłady użycia - "Andalusia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis storm also isolated several regions in Spain, particularly in the Canary Islands and Andalusia.
Nawałnica ta odizolowała też niektóre regiony Hiszpanii, zwłaszcza Wyspy Kanaryjskie i Andaluzję.
EnglishI do not understand why Brussels should impose protection for non-smokers in Lapland and in Andalusia which is identical in every detail.
Nie rozumiem, dlaczego to Bruksela powinna narzucić ochronę osób niepalących w Laponii i Andaluzji, identyczną w każdym calu.
EnglishCurrently, there are two infraction proceedings under way and two or three claims have been made against Andalusia or rather Spain.
Obecnie toczą się dwa postępowania w sprawie naruszeń, natomiast dwie albo trzy skargi wniesiono przeciwko Andaluzji lub raczej Hiszpanii.
EnglishWe cannot allow the Commission to continue turning a blind eye, disregarding the needs of producers in the Canary Islands, Andalusia, Murcia and Alicante.
Nie możemy pozwolić Komisji na dalsze przymykanie na to oczu i lekceważenie potrzeb producentów z Wysp Kanaryjskich, Andaluzji, Murcii i Alicante.
EnglishThey have hit regions in Portugal, western France, various regions in Spain, in particular the Canary Islands and Andalusia, as well as Belgium, Germany and the Netherlands.
Dotknęły one regiony w Portugalii, w zachodniej Francji, różne regiony w Hiszpanii, zwłaszcza Wyspy Kanaryjskie i Andaluzję, jak również Belgię, Niemcy i Niderlandy.
EnglishThe Commission's proposal offers the possibility of referring to a specific place of origin: for example, wine from the coasts of Provence, wine from Andalusia, wine from Tuscany, etc.
Wniosek Komisji daje możliwość odwołania się do konkretnego miejsca pochodzenia: na przykład do win pochodzących z Prowansji, win z Andaluzji, win z Toskanii itp.
EnglishThe European fruit and vegetable sector, along with the Spanish fruit and vegetable sector in Valencia, Murcia and Andalusia, are all suffering, and a solution is needed.
Europejski sektor owoców i warzyw, a także hiszpański sektor owoców i warzyw w Walencji, Murcji i Andaluzji znajdują się wszystkie w ciężkim położeniu i trzeba znaleźć rozwiązanie.

Synonimy (angielski) dla "Andalusia":

Andalusia
English