"and yet" po polsku

EN

"and yet" - polskie tłumaczenie

EN

and yet {spójnik}

volume_up
and yet
Yet, as we have heard, they have diametrically opposed positions.
A jednak - jak mieliśmy okazję usłyszeć - mają diametralnie odmienne stanowiska.
And yet, this principle has not been enshrined in the arbitration agreement.
A jednak w umowie o arbitraż jej nie zabezpieczono.
That seems logical and rational, yet it is missing at the moment.
Wydaje się to logiczne i rozsądne, a jednak brakuje tego w chwili obecnej.

Przykłady użycia - "and yet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Od wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
EnglishIt is unacceptable that this Parliament has not yet condemned the coup d'état.
Fakt, że ten Parlament do dziś nie potępił zamachu stanu, jest niedopuszczalny.
EnglishThe internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.
Rynek wewnętrzny istnieje od 20 lat, ale jego budowa jeszcze się nie zakończyła.
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.
EnglishYet, without a blood supply, most of these cancers will never become dangerous.
Jednak, bez dopływu krwi, większość z tych raków nigdy nie stanie się groźna.
EnglishIt seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
Wygląda to na parodię polityki, niemniej jednak taka jest polityka włoskiego rządu.
EnglishUnfortunately, the economic crisis is not yet over, and we cannot ignore it.
Niestety kryzys gospodarczy jeszcze się nie skończył i nie możemy tego ignorować.
EnglishIf not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.
EnglishThese effects were all unanticipated, and yet we're discovering they're predictable.
Nikt się nie spodziewał takich efektów, teraz odkrywamy, że były do przewidzenia.
EnglishYet stocks in the main are no better, and fishermen are a lot fewer and a lot poorer.
Zasoby nie są przy tym lepsze, a rybaków jest coraz mniej i są coraz biedniejsi.
EnglishYet we know that the medicinal product was withdrawn in the United States in 1997.
Wiemy jednak, że w Stanach Zjednoczonych lek ten został wycofany w 1997 roku.
EnglishWhy does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
Dlaczego Grenlandia nazywa się "zieloną wyspą”, a jest dzisiaj całkowicie zamrożona?
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Na podkreślenie zasługuje jednak to, że nie wystosowano jeszcze żadnego zaproszenia.
EnglishI would like to address one aspect in this context that has not yet been mentioned.
Pragnę w tym kontekście podjąć jeden aspekt, o którym jeszcze nie wspomniano.
EnglishWhy they have not, as yet, been implemented by the Commission is beyond me.
Nie potrafię zrozumieć, czemu Komisja jak do tej pory jeszcze ich nie wdrożyła.
EnglishThe idea of the Innovation Partnerships has not yet been completely clearly outlined.
Idei partnerstwa na rzecz innowacji nie przedstawiono jak dotąd w pełni wyraźnie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "and yet"

and spójnik
yet przysłówek
yet spójnik
and the like
and whatnot
and on top of that
and above all przysłówek