"and the like" po polsku

EN

"and the like" - polskie tłumaczenie

EN

and the like [przykład]

volume_up
and the like
I would like to talk about the fight against terrorism, immigration, etc.
Chciałabym powiedzieć o walce z terroryzmem, imigracji itp.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
ACTA must not give access to private computers, music players and the like.
Umowa ACTA nie może obejmować zapewnienia dostępu do osobistych komputerów, odtwarzaczy płyt itp.
and the like (też: and whatnot)
and the like
It resulted in repression and there was jostling, brawling and the like.
W efekcie mieliśmy przepychanki, awantury i tym podobne.
Whatever it is about that person, where they were born, things like that.
Cokolwiek dotyczy danej osoby, miejsce urodzenia i tym podobne.
The question of smuggling people, drugs and children, child trafficking and the like.
Kwestia przemytu ludzi, narkotyków i dzieci, handlu dziećmi i tym podobne sprawy.
and the like (też: and whatnot)
And of course, we had the metal halide lamps and fluorescent lamps and things like that.
Oczywiście mieliśmy lampy halogenowe i świetlówki i podobne.
And similar ideas can be used, for instance, to target distribution of things like bed nets in the developing world.
I podobne pomysły mogą być użyte, na przykład, do zwalczania dystrybucji rzeczy takich jak moskitiery w krajach rozwijających się.
Many financial transactions are intermediate, not like end sales, so the intermediaries - banks and the like - will bear the tax.
Wiele transakcji finansowych, w odróżnieniu od transakcji sprzedaży, odbywa się przez pośredników, więc to pośrednicy, czyli banki i podobne instytucje, będą podatek płacić.

Przykłady użycia - "and the like" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.
(DE) Panie przewodniczący! Pragnę powitać baronessę Ashton na nowym stanowisku.
EnglishI would also like to make reference to some comments made about imported food.
Chciałabym także odnieść się do niektórych uwag dotyczących żywności z przywozu.
EnglishWhat CHAMPIX 0.5 mg and 1 mg film-coated tablets look like and contents of the pack
CHAMPIX 0, 5 mg tabletki powlekane to białe tabletki o kształcie przypominającym
EnglishI would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
Chcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
EnglishThis is - and I should like to emphasise this - a commendable show of restraint.
Jest to - i chciałbym to podkreślić - godny pochwały przejaw powściągliwości.
EnglishThere is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.
Jest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.
EnglishAnd that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.
To się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.
EnglishAnd you can see, using the old gamma technology, that it just looked like noise.
Używając tradycyjnej technologii gamma uzyskaliśmy obraz przypominający szum.
EnglishIt involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.
Chcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Jako politycy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią państwa.
EnglishWith your permission now, Mr President, I should like to reply to Oral Question.
Za pana pozwoleniem, panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć na pytanie ustne.
EnglishI would therefore like special attention to be given to these two areas in 2009.
Chciałabym więc, aby tym dwóm obszarom poświęcono w 2009 r. szczególną uwagę.
EnglishDo not administer in conjunction with bactericidal antibiotics like beta-lactames.
Nie podawać łącznie z antybiotykami bakteriobójczymi, takimi jak beta- laktamy.
EnglishI should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.
EnglishI would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
Pragnę skorzystać z okazji, by podziękować komisarzowi Hahnowi za jego pracę.
EnglishI would also like to express my thanks for the support I received for my amendments.
Chciałabym podziękować również za wsparcie zaproponowanych przeze mnie poprawek.
EnglishFinally, I would like to congratulate both authors on a superbly prepared document.
Na koniec chciałam pogratulować obu autorkom znakomicie przygotowanego dokumentu.
EnglishIn conclusion, I would like to touch more deeply on one aspect of the report.
Na koniec chciałabym poruszyć bardziej szczegółowo jeden z aspektów sprawozdania.
EnglishThere are still areas in which we would like to see things being taken further.
Wciąż istnieją obszary, w których chcielibyśmy widzieć bardziej zdecydowany postęp.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "and the like"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
and spójnik
like przymiotnik
like spójnik
like rzeczownik
like przyimek
Polish
like przysłówek
Polish