"and stuff" po polsku

EN

"and stuff" - polskie tłumaczenie

EN

and stuff [przykład]

volume_up
1. potoczny
and stuff
volume_up
i takie tam [pot.] [przykł.]
Then, MaryJane... you introduce the marsh video, background story, animals, plants and stuff.
Potem, MaryJane...... zapowiadasz film o bagnie, omawiasz historię, zwierzeta, rośliny i takie tam.

Przykłady użycia - "and stuff" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI'm not talking about airy-fairy stuff about culture or psychology, or behavior.
Nie mówię o wydumanych różnicach kulturowych, psychologicznych, czy behawioralnych.
EnglishAnd what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
I co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.
EnglishBut you are made of stuff, and you are using stuff, and you enslave stuff.
Ale składacie się z materii, używacie materii, podporządkowujecie sobie materię.
EnglishThe metalworkers, for the most part, do ducts behind the ceilings and stuff.
A robotnicy wykonujący prace w metalu zwykle robią hydraulikę w ścianach itp.
EnglishPremix for medicated feeding stuff Doxyprex is presented as yellow granules.
Premiks do sporządzania paszy leczniczej Doxyprex ma postać żółtych granulek.
EnglishA horizontal ribbon mixer should be used to incorporate the product into feeding stuff.
Do wprowadzenia produktu do paszy należy zastosować mieszalnik poziomy wstęgowy.
EnglishSo the stuff that's in this picture that's white, that is the dark matter.
Dla światła jest ona przezroczysta ale dla was zaznaczymy ją na biało. ~~~ OK?
EnglishLike climbing up into a cave and doing that stuff all the way down there.
Jak wspinanie się po ścianie jaskini i myślenie o tym wszystkim schodząc w dół.
EnglishIn other words, I don't want stuff; I want the needs or experiences it fulfills.
Innymi słowy, nie chcę rzeczy, chcę spełnienia potrzeb lub doświadczeń.
EnglishWhat I'm going to talk to you about tonight is stuff we might do if we did nothing.
To o czym chcę dziś mówić ,jest to, do czego możemy doprowadzić jeśli nie zrobimy nic.
EnglishYou start getting this organic agriculture; you start putting machinery onto this stuff.
Rozpoczęliśmy to rolnictwo naturalne; zaczęliśmy wykorzystywać maszyny na polach.
EnglishYou have regulation; information is transcribed; catalysts are made; stuff is happening.
Mamy regulację, informacja jest przepisywana; działa kataliza, dużo się dzieje.
EnglishAnd because it's so much stuff, it's really important for the atmospheric system.
A ponieważ jest go tak dużo, jest on istotnym czynnikiem dla atmosfery.
EnglishBut the thing about Charles and Ray is that they were always modeling stuff.
Ważną rzeczą o Charlesie i Ray jest to, że oni zawsze kształtowali rzeczy.
EnglishThen I started to get a little more realistic and I have to start drawing the stuff.
Potem zaczęło to wyglądać bardziej realistycznie, i musiałem to narysować.
EnglishYou can ask about what causes it biochemically: neuroscience, serotonin, all that stuff.
Dziś to podczas TED zadajemy najrozmaitsze pytania, które wiążą się z tym tematem.
EnglishAnd then notice that all the information written on there is stuff you'll need.
Zauważcie, że wszystkie dane są w książce, więc na razie je wymazujemy.
EnglishYou look at your X-rays on a screen and you do stuff with them, you email them.
Oglądamy zdjęcia rentgenowskie na monitorze, możemy je przesłać mailem.
EnglishSo I hope I've changed the way you look at at least some of the stuff in your life.
Mam nadzieję że zmieniłem wasze spojrzenie na przynajmniej część rzeczy w waszym życiu.
EnglishI mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
To znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "and stuff"

and spójnik
stuff rzeczownik
to stuff czasownik