"and so forth" po polsku

EN

"and so forth" - polskie tłumaczenie

EN

and so forth {przysłówek}

volume_up
and so forth
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Powiedzieli "nagle stali się wnikliwymi filozofami" i tak dalej.
We are talking about fishing quotas, conservation, maintaining habitats, and so on and so forth.
Debatujemy na temat kwot połowowych, ochrony, utrzymania siedlisk i tak dalej i tak dalej.

Przykłady użycia - "and so forth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English, and so forth.
Czy organy regulacyjne były zbyt słabe, by podjąć działania na czas? I tak dalej.
EnglishYou know, the big communist revolutions, Russia and China and so forth.
Mowa tu o wielkiej rewolucji komunistycznej w Rosji, Chinach i innych państwach.
EnglishFarmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Rolnicy będą otrzymywali wypłaty na hektar za ochronę wód, zalesianie itp.
EnglishSometimes we took up problems and sometimes we took up personal issues and so forth.
Czasem zajmowaliśmy się problemami, a czasem kwestiami personalnymi itp.
EnglishThis was not a devastating stroke, but it did affect his speaking and so forth.
To nie był katastrofalny udar, ale wpłynął na jego mowę i tak dalej.
EnglishBut we can see the haze from fires and so forth in the Ganges valley down below in India.
Możemy dostrzec mgiełkę po pożarach w dolinie Gangesu, poniżej, w Indiach.
EnglishBut they find it completely obvious to use computers, websites, make videos, so on and so forth.
Ale uznają za naturalne korzystanie z komputera i Internetu czy robienie filmów.
EnglishWe don't work in terms of libraries and catalog systems and so forth.
Nie działamy na zasadach biblioteki, systemu katalogowania i tym podobnych.
EnglishOf course, one can always complain that this could have been done earlier and so forth.
Oczywiście można zawsze narzekać, że można było wcześniej i tak dalej.
EnglishThere is no need to say '452 voted; 53 against; 22 in favour; and so on and so forth'.
Nie ma potrzeby mówić: "Głosowało 452 posłów; 53 przeciw; 22 za i tak dalej i tak dalej...”
EnglishSo if you really want to solve the problem of epidemics and so forth, let's start with that.
Więc jeśli naprawdę chcemy rozwiązać problem epidemii, zacznijmy od tego.
English(Laughter) Then, looking up in the turret, you see there are bulges and pokes and sags and so forth.
(śmiech) Teraz, patrząc w górę, widzicie wybrzuszenia, kołki, zwisy i tak dalej.
EnglishYou don't think; it goes automatically, if you merge yourself with the music, and so forth.
Nie myślisz, rzeczy dzieją się automatycznie, stajesz się jednym z muzyką, i tym podobne.
EnglishWhat does that do to the payments and to the interest rates and so forth?
Jak to wpłynie na wysokość opłaty i wysokość odsetek i tak dalej?
EnglishThey said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Powiedzieli "nagle stali się wnikliwymi filozofami" i tak dalej.
EnglishYou can see him walk barefoot on an awkward land, sometimes in a marshy land, and so on and so forth.
Możecie zobaczyć go na boso na dziwnej ziemi, czasami na błotnistej ziemi, itd, itp.
EnglishWe are talking about fishing quotas, conservation, maintaining habitats, and so on and so forth.
Debatujemy na temat kwot połowowych, ochrony, utrzymania siedlisk i tak dalej i tak dalej.
EnglishSo they in the morning will do something in arena, then they'll do something in proscenium and so forth.
Zatem rankiem robią coś na arenie, a następnie coś na proscenium i tak dalej.
EnglishIt depends on how much energy you have that day, so on and so forth.
To zależy od ilości energii, jaką macie danego dnia, i tak dalej.
EnglishClearly, the Internet is already having eyes and ears, you have web cams and so forth.
Internet ma juz oczy i uszy, macie kamery internetowe itd.

Synonimy (angielski) dla "and so forth":

and so forth

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "and so forth"

forth spójnik
Polish
and spójnik
so spójnik
so przysłówek
and so on
Polish