EN

and more [przykład]

volume_up
and more
Google Wallet stores your payment information, transaction history, offers and more.
W Portfelu Google są przechowywane Twoje informacje dotyczące płatności, historii transakcji, ofert i nie tylko.
The European Union must protest against this more forcefully, not only in words, but also in deeds.
Unia Europejska musi protestować znacznie silniej i nie tylko słowami, ale również poprzez czyny.
Jesteśmy nimi wszystkimi i nie tylko.

Przykłady użycia - "and more" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
Mam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.
EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.
EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
English., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
EnglishThe Treaty of Lisbon gave the EU security and defence policy more opportunities.
Traktat z Lizbony zapewnił unijnej polityce bezpieczeństwa i obrony więcej szans.
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
EnglishI believe that we must be more active and have much more to offer these countries.
Uważam, że musimy być bardziej aktywni i mieć więcej do zaoferowania tym krajom.
EnglishIt would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.
Pomógłby on organizacjom w łatwiejszym przejściu ze standardów ISO do norm EMAS.
EnglishETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
ETS jest bardziej skuteczny niż podatki, jeśli chodzi o osiągnięcie celów emisji.
EnglishAt that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.
W owym czasie jedliśmy więcej tłuszczów, ale nie mieliśmy problemu z otyłością.
EnglishAnd once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Tak się nie stało i w efekcie sytuacja będzie coraz trudniejsza w przyszłości.
EnglishThere have been some positive developments, but equally there is more to be done.
Choć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.
EnglishAll this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
EnglishREGRANEX should not be used for more than 20 weeks in any individual patient.
U żadnego pacjenta preparatu REGRANEX nie należy stosować dłużej niż 20 tygodni.
EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishThis latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
Ten późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
EnglishI believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
EnglishWe have not chosen measures that encourage more sustainable carriage of goods.
Nie wybraliśmy środków zachęcających do bardziej zrównoważonego przewozu towarów.

Synonimy (angielski) dla "more and more":

more and more

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "and more"

and spójnik
more przysłówek
more przymiotnik
more określnik
Polish
once more przysłówek
and the like
and whatnot