"and" po polsku

EN

"and" - polskie tłumaczenie

volume_up
and {spójn.}
volume_up
AND {rzecz.} [skrót]
PL
volume_up
and? {wykrz.}
PL
PL

"AND" - angielskie tłumaczenie

volume_up
AND {rzecz.} [skrót]
EN

EN and
volume_up
{spójnik}

and (też: also)
volume_up
i {spójn.}
I was using my iPod to play the Leonard Cohen song 'I'm Your Man' for my doctors and nurses.
Ze swojego iPoda puściłem kawałek Leonarda Cohena 'I'm your man' moim lekarzom i pielęgniarkom.
Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
For, behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be tilled and sown;
Bo oto Ja idę do was, i nawrócę się do was, a uprawiane i posiewane będziecie;
and
volume_up
a {spójn.}
All these were the sons of David, besides the sons of the concubines; and Tamar was their sister.
A cić wszyscy są synowie Dawidowi, oprócz synów z założnic; a Tamar była siostra ich.
Hundreds of millions of people use it in hundreds of countries, and so on.
Setki milionów ludzi z setki różnych państw korzystają z eBay'a.
That has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
Ma to związek z tym, że musimy przemieszczać się między Strasburgiem a Brukselą.
and (też: as well as)
volume_up
oraz {spójn.}
I refer to the problems of cooperation in the areas of energy and security.
To są problemy współpracy energetycznej oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
30% of police officers, 30% of schoolteachers and 30% of doctors have lost their jobs.
Pracę straciło 30% policjantów, 30% nauczycieli szkolnych oraz 30% lekarzy.
I am haunted by the fact that I no longer remember the names of the winds and the rains.
Towarzyszy mi smutek, nie pamiętam już nazw wiatrów oraz deszczy.
and (też: but)
volume_up
zaś {spójn.}
And the scientific mission would be to test the limits of visual plasticity.
Misja naukowa polegałaby zaś na testowaniu granic plastyczności wzrokowej.
public understanding makes the policy more credible and effective. Transparency
Lepsze rozumienie czyni zaś tę politykę bardziej wiarygodną i skuteczną.
Some can be executed in the short term and others in the medium term.
Niektóre można wykorzystać w perspektywie krótkoterminowej, inne zaś w średnioterminowej.
and
volume_up
tudzież {spójn.} [rzadk.]
And there were 7,599 people that contributed to the project, or were unique IP addresses -- so about how many people contributed.
Było 7599 ludzi, którzy uczestniczyli w projekcie, tudzież tyle unikalnych adresów IP, więc mniej więcej tyle ludzi wzięło udział.

Przykłady użycia - "and" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishSlovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podruž nica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
Slovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
EnglishFrance Nycomed France SAS 28 rue Pages FR-92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
France Nycomed France SAS 28 rue Pages FR- 92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
EnglishLatvija Wyeth-Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
Latvija Wyeth- Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishAdult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
EnglishLuxembourg/ Luxemburg SCS. Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
Luxembourg/ Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
EnglishHadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ-160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
Hadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ- 160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
EnglishEstrada de Alfragide, nº 67Alfrappark, Edificio, 2610-008 Amadora Portugal Tel:
Estrada de Alfragide, nº 67 Alfrapark, Edifício, 2610- 008 Amadora Portugal Tel:
EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishKnown hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.
Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishThe name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
W dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
EnglishBiogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark
Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania
EnglishVelmetia 50 mg/ 850 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Velmetia 50 mg/ 850 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek