"ancient times" po polsku

EN

"ancient times" - polskie tłumaczenie

EN

ancient times {liczba mnoga}

volume_up
ancient times (też: antiquity)

Przykłady użycia - "ancient times" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
EnglishI have considered the days of old, The years of ancient times.
Zatrzymywałeś oczy moje, aby czuły; potartym był, ażem nie mógł mówić.
EnglishSo, back in the ancient times. ~~~ [Arabic] And this roughly translates: "Please, let me hold your hand.
Zatem w zamierzchłych czasach... (Arabski) Co oznacza mniej więcej: "Proszę, pozwól mi wziąć cię za rękę.
EnglishThey've been in use, in architecture, since ancient times.
Używano ich w architekturze od czasów starożytnych.
EnglishSince ancient times, whenever people have elected a government, it was so that this government would protect them.
Od czasów starożytnych, zawsze gdy lud wybierał rząd, robił to po to, by wybrany rząd go chronił.
EnglishI was born in ancient times, at the end of the world, in a patriarchal Catholic and conservative family.
Urodziłam się w pradawnych czasach, na końcu świata w patriarchalnej, katolickiej i konserwatywnej rodzinie.
EnglishAwake, awake, put on strength, O arm of Jehovah; awake, as in the days of old, the generations of ancient times.
Ocuć się, ocuć się, oblecz się w siłę, o ramię Pańskie
EnglishSince ancient times, Europeans have adopted a succession of measuring systems in all fields (length, volume, alcoholometry, and so on).
Od czasów starożytnych Europejczycy przyjmują kolejne systemy miar we wszystkich dziedzinach (długość, objętość, alkoholometria itp.).
EnglishThe rules of contractual autonomy, the rules on validity, defects of consent and publicity have been fixed in our civilisation since ancient times.
Zasady autonomii stron zawierających umowę, zasady prawomocności, zasady... zostały stworzone w starożytnych czasach naszej cywilizacji.
Englishdeclaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not [yet] done; saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure;
Który opowiadam od początku rzeczy ostatnie, i zdawna to, co się jeszcze nie stało; rzekęli co, rada moja ostoi się, i wszystkę wolę moję uczynię.
EnglishAnd they were saying that in the ancient times in the temple in Jerusalem, the priests used to have bread, which they used to place into a special table in the temple in Jerusalem.
I opowiadano jak w starożytnych czasach w świątyni w Jeruzalem, kapłani mieli chleb, który był umieszczany na specjalnym stole w świątyni w Jeruzalem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ancient times"

times rzeczownik
ancient przymiotnik
many times przysłówek
at all times
at times przysłówek
Polish
behind the times przymiotnik
at odd times
medieval times rzeczownik
hard times rzeczownik