"ancient Greeks" po polsku

EN

"ancient Greeks" - polskie tłumaczenie

EN

ancient Greeks {liczba mnoga}

volume_up
ancient Greeks
(FR) Mr President, the ancient Greeks have already discussed the questions with which we are concerned.
Już starożytni Grecy dyskutowali nad zagadnieniami, którymi się zajmujemy.
I would remind everyone that the Ancient Greeks said 'man is the measure of all things' 2 500 years ago.
Chciałbym przypomnieć wszystkim, że to starożytni Grecy 2 500 lat temu powiedzieli: "człowiek jest miarą wszystkiego”.
If the ancient Greeks had found out about seasons in Australia, they could have easily varied their myth to predict that.
Jeśli starożytni Grecy wiedzieliby o porach roku w Australii łatwo zmienili swój mit by to przewidzieć.

Przykłady użycia - "ancient Greeks" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe maxim, "Know thyself" has been around since the ancient Greeks.
Maksyma „Poznaj samego siebie” została sformułowana w czasach starożytnej Grecji.
English(FR) Mr President, the ancient Greeks have already discussed the questions with which we are concerned.
(FR) Panie przewodniczący! Już starożytni Grecy dyskutowali nad zagadnieniami, którymi się zajmujemy.
EnglishI would remind everyone that the Ancient Greeks said 'man is the measure of all things' 2 500 years ago.
Chciałbym przypomnieć wszystkim, że to starożytni Grecy 2 500 lat temu powiedzieli: "człowiek jest miarą wszystkiego”.
EnglishIf the ancient Greeks had found out about seasons in Australia, they could have easily varied their myth to predict that.
Jeśli starożytni Grecy wiedzieliby o porach roku w Australii łatwo zmienili swój mit by to przewidzieć.
EnglishMr President, Commissioner, President-in-Office of the Council, 'people are those who determine the value of things': so said the ancient Greeks.
Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie urzędujący przewodniczący Rady! Starożytni Grecy mówili, że wartość rzeczom nadają ludzie.
EnglishSo if the ancient Greeks had only known that Australia is at its warmest when Demeter is at her saddest, they'd have known that their theory is false.
Zatem jeśli starożytni Grecy wiedzieliby, że w Australii jest najcieplej gdy Demeter jest smutna udowodniliby że teoria jest nieprawdziwa.
EnglishIn fact, many ancient societies, including the Greeks and the Romans, believed that to utter a curse verbally was so powerful, because to say the thing out loud brought it into existence.
W wielu społecznościach starożytnych, m.in. w Grecji i Rzymie, sądzono, że wypowiadane przez ludzi klątwy mają wielką moc, bo wypowiedzenie czegoś nadaje mu istnienie.
EnglishI call on you to vote in favour of this proposal and I should like to add, in response to Mr Davis's prayer, that, as the ancient Greeks used to say, God helps those who help themselves.
Wzywam państwa do głosowania za wnioskiem, chciałbym też dodać, w odpowiedzi na modlitwę pana posła Daviesa, że jak powiadali starożytni Grecy, Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ancient Greeks"

ancient przymiotnik
ancient Egypt rzeczownik