EN

anchors {liczba mnoga}

volume_up
anchors
volume_up
kotwice {niemęskoos.}
And fearing lest haply we should be cast ashore on rocky ground, they let go four anchors from the stern, and wished for the day.
A bojąc się, aby snać na miejsca ostre nie wpadli, zrzuciwszy cztery kotwice z steru, pragnęli, aby dzień był.
And as the sailors were seeking to flee out of the ship, and had lowered the boat into the sea, under color as though they would lay out anchors from the foreship,
A gdy żeglarze myślili z okrętu uciec i spuścili bacik na morze, chcąc rzekomo od przodku okrętu zarzucać kotwice,
And casting off the anchors, they left them in the sea, at the same time loosing the bands of the rudders; and hoisting up the foresail to the wind, they made for the beach.
A wyciągnąwszy kotwice, puścili się na morze; a rozpuściwszy zawiasy sterowe i podniósłszy żagiel po wietrze, mieli się do brzegu;

Przykłady użycia - "anchors" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd it anchors itself in the sand by blowing up a balloon on the end of its stock.
Zakorzenia się w piasku, poprzez napompowanie balonika na końcu swojego pnia.
EnglishAnd fearing lest haply we should be cast ashore on rocky ground, they let go four anchors from the stern, and wished for the day.
A bojąc się, aby snać na miejsca ostre nie wpadli, zrzuciwszy cztery kotwice z steru, pragnęli, aby dzień był.
EnglishAnd as the sailors were seeking to flee out of the ship, and had lowered the boat into the sea, under color as though they would lay out anchors from the foreship,
A gdy żeglarze myślili z okrętu uciec i spuścili bacik na morze, chcąc rzekomo od przodku okrętu zarzucać kotwice,
EnglishAnd casting off the anchors, they left them in the sea, at the same time loosing the bands of the rudders; and hoisting up the foresail to the wind, they made for the beach.
A wyciągnąwszy kotwice, puścili się na morze; a rozpuściwszy zawiasy sterowe i podniósłszy żagiel po wietrze, mieli się do brzegu;
EnglishIf we’ve detected that a particular result has one of the above issues with its title, we may try to generate an improved title from anchors, on-page text, or other sources.
Jeśli wykryjemy w wyniku jeden z powyższych problemów z tytułem, możemy spróbować wygenerować lepszy tytuł z kotwic, tekstu na stronie lub innych źródeł.
EnglishIndeed, this report reaffirms the universality of human rights and anchors them as fundamental principles of the European Union's relations with third countries.
Niniejsze sprawozdanie rzeczywiście potwierdza uniwersalność praw człowieka i umieszcza je jako podstawowe zasady w stosunkach Unii Europejskiej z państwami trzecimi.