"ancestry" po polsku

EN

"ancestry" - polskie tłumaczenie

EN

ancestry {rzeczownik}

volume_up
ancestry (też: ancestors)
ancestry
What we're asking about though is human ancestry.
Pytamy dziś jednak o pochodzenie człowieka.
Now, how recently do we share this ancestry?
Od jak dawna dzielimy wspólny rodowód?
I'm asking about our human ancestry, things that we would recognize as being like us if they were sitting here in the room.
Pytam o rodowód ludzi, stworzeń, w których rozpoznalibyśmy samych siebie, jeśli siedziałyby obok nas na tej sali.
Co z naszym rodowodem?

Przykłady użycia - "ancestry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe recommended start dose is 5 mg for patients of Japanese and Chinese ancestry.
U pacjentów pochodzących z Japonii lub Chin zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg.
EnglishI think knowing this is a very useful context within which we can think of our ancestry.
Warto o tym pamiętać, kiedy omawia się kwestię przodków człowieka.
EnglishI think this means basically that they're all sharks and they've come from a common ancestry.
Oznacza to, że wszystkie pochodzą od wspólnego przodka.
EnglishPossibilities about our ancestry, but not the probabilities that we're really looking for.
Szukamy tu poszlak, a nie dowodów dotyczących naszego rodowodu. ~~~ Odmienne podejście oferuje nam morfologia.
English. ~~~ Because Darwin was talking about our distant ancestry, our common ancestry with apes.
Nie do końca, ponieważ Darwin mówił o naszym dalekim rodowodzie, wspólnym z małpami człekokształtnymi.
EnglishWhat we're asking about though is human ancestry.
EnglishI'm asking about our human ancestry, things that we would recognize as being like us if they were sitting here in the room.
Pytam o rodowód ludzi, stworzeń, w których rozpoznalibyśmy samych siebie, jeśli siedziałyby obok nas na tej sali.
EnglishNow, how recently do we share this ancestry?
EnglishSo, yes, if you're talking about our common ancestry with apes, it's very clear, by looking at the fossil record, we started off here.
Więc tak, jeśli mówimy o wspólnym rodowodzie z małpami, patrząc na zapis kopalny staje się jasne, że właśnie tam zaczęliśmy.
EnglishDNA ties us all together, so we share ancestry with barracuda and bacteria and mushrooms, if you go far enough back -- over a billion years.
DNA nas łączy, mamy więc wspólnego przodka z barakudą, bakteriami i grzybami, jeśli cofniemy się w czasie o ponad miliard lat.
EnglishWhat about our human ancestry?
EnglishAnd, you know, the fact is, if you believe in evolution, we all have a common ancestor, and we all have a common ancestry with the plant in the lobby.
I wiecie co, faktem jest, że jeśli wierzycie w ewolucje, to wszyscy mamy tego samego przodka, i wszyscy mamy wspólnego przodka wliczając tę roślinkę w korytarzu.
EnglishAnd from that little egg, they pass through this spiky little porcupine fish stage, reminiscent of their ancestry, and develop -- this is their little adolescent stage.
Z tego małego jajeczka przechodzą w kolczaste stadium, w którym przypominają swojego przodka, najeżkę, a potem rozwijają się w - to jest ich nastoletnia postać.
EnglishThe field of paleoanthropology, I'll argue, gives us lots of fascinating possibilities about our ancestry, but it doesn't give us the probabilities that we really want as scientists.
Przyznam, że paleoantropologia podsuwa nam dużo fascynujących koncepcji naszego pochodzenia, ale nie daje prawdopodobnych rozwiązań, których tak pragną naukowcy.

Synonimy (angielski) dla "ancestry":

ancestry