"ancestral" po polsku

EN

"ancestral" - polskie tłumaczenie

EN

ancestral {przymiotnik}

volume_up
ancestral (też: familial, clan)
ancestral (też: hereditary, inherited)

Przykłady użycia - "ancestral" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey live within European Member States while never having moved from their ancestral lands.
Zamieszkują państwa członkowskie i nigdy nie opuszczali ziem swoich przodków.
EnglishAnd we then wanted to see whether we can match our ancestral maps with digital maps made somewhere in the world.
Chcieliśmy sprawdzić, czy nasze dawne mapy pasują do cyfrowych map tworzonych daleko za granicą.
EnglishYou heard that occasionally children are born with tails, and it's because it's an ancestral characteristic.
Słyszeliście o noworodkach z ogonami, Słyszeliście o noworodkach z ogonami, ogon to cecha odległych przodków.
EnglishI've been trying to pinpoint what keeps drawing me back to the Gulf of Mexico, because I'm Canadian, and I can draw no ancestral ties.
Próbuję zrozumieć, co skłania mnie do powrotu do Zatoki Meksykańskiej, jestem Kanadyjką więc nie mam tam korzeni.
EnglishIn Africa, homosexuality is very often seen as an evil from the West which is causing Africa to lose its ancestral values.
W Afryce homoseksualizm bardzo często jest postrzegany jako zło pochodzące z Zachodu, które sprawia, że Afryka traci wartości swoich przodków.
EnglishBut still, one fundamental trait of the ancestral personality persists in our aesthetic cravings: the beauty we find in skilled performances.
Ale nadal istnieje jedna podstawowa cecha naszej dawnej osobowości i gustów estetycznych: Piękno jakie widzimy w umiejętnych pokazach.
EnglishLadies and gentlemen, Europe, as the ancestral home of culture, cannot continue to do nothing in the face of these problems that make it suffer.
Panie i panowie! Europa jako gniazdo rodzinne kultury nie może nadal nie podejmować żadnych działań w obliczu tych przysparzających jej cierpienia problemów.
EnglishDespite wars, economic crises, internal political battles and assimilation, they did not abandon their ancestral, longstanding and yet new homeland.
Mimo wojen, kryzysów gospodarczych, wewnętrznych starć politycznych czy asymilacji nie opuścili oni odwiecznych ziem swoich przodków, a zarazem nowej ojczyzny.
EnglishChristians who have lived in countries such as Egypt and in the Mediterranean area for almost 2 000 years are increasingly being persecuted and driven out of their ancestral homelands.
Chrześcijanie, którzy żyli w takich krajach jak Egipt i region śródziemnomorski przez prawie dwa tysiące lat, coraz częściej są prześladowani i wypędzani z ziemi przodków.
EnglishSimilarly, when we promote clean technologies, the multinationals appropriate ancestral technologies so as to resell them at a high price to the same populations that invented them.
Podobnie w przypadku wspierania czystych technologii, międzynarodowe koncerny przywłaszczają sobie pradawne technologie, aby sprzedać je po wyższej cenie tym, którzy je wymyślili.

Synonimy (angielski) dla "ancestral":

ancestral