"ancestors" po polsku

EN

"ancestors" - polskie tłumaczenie

EN

ancestors {liczba mnoga}

volume_up
ancestors (też: ancestry)
These apples come from your ancestors, and your ancestors gave them the greatest honor they could give them.
Te jabłka wyhodowali wasi przodkowie, i to wasi przodkowie uhonorowali je, nadając im swoje nazwiska.
And can we really do better than these primitive, small-brained ancestors?
Czy naprawdę poradzimy sobie lepiej niż nasi prymitywni przodkowie o małym mózgu?
We have a much larger brain than our ape ancestors.
Mamy zdecydowanie większy mózg, niż małpi przodkowie.

Przykłady użycia - "ancestors" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd can we really do better than these primitive, small-brained ancestors?
Czy naprawdę poradzimy sobie lepiej niż nasi prymitywni przodkowie o małym mózgu?
EnglishWhat would our ancestors 10,000 years ago have said if they really had technology assessment?
Co nasi przodkowie sprzed 10 000 lat powiedzieliby, gdyby mieli komitety techniczne?
EnglishIn the past, our ancestors never had to struggle so much with this question of when somebody was dead.
W przeszłości nasi przodkowie nie musieli rozważać, kiedy ktoś jest martwy.
EnglishIt's a gift handed down from the intelligent skills and rich emotional lives of our most ancient ancestors.
To dar od naszych przodków, świadectwo ich umiejętności i życia emocjonalnego.
EnglishBut surgeons in these eras are a little bit more conservative than their bold, trephinating ancestors.
Chirurdzy tej ery są jednak nieco bardziej konserwatywni niż ich śmiali, trepanujący przodkowie.
EnglishTwo million years ago at Lake Turkana, Homo erectus, one of our human ancestors, actually lived in this region.
Tu, nad jeziorem Turkana, 2 miliony lat temu żył jeden z naszych przodków, Homo erectus.
EnglishThe ancestors of ethnic Hungarians were the Magyar tribes, who moved into the Carpathian Basin in 896.
Przodkami dzisiejszych Węgrów były plemiona Madziarów, które przybyły do Kotliny Karpackiej w 896 r.
EnglishThis is a trick that none of our ancestors could do, and that no other animal can do quite like we can.
To sztuczka, której nie potrafi żaden z naszych przodków i żadne zwierze nie potrafi tego tak jak my.
EnglishThis is not the stomping ground of our Pleistocene ancestors.
To już nie jest osada naszych plejstoceńskich przodków.
EnglishThey lack the integrated view which they so desperately need and to which our ancestors also subscribed.
Brakuje wobec nich zintegrowanej wizji, której tak bardzo potrzebują, a którą mieli nasi przodkowie.
EnglishWhat do we actually know about our ancestors?
Aby odpowiedzieć, zadamy inne: Co właściwie wiemy o naszych przodkach?
EnglishSo these things are kind of relative to where you or your ancestors happen to stand.
EnglishAnd here's a very special moment, when my mother and myself were digging up some remains of human ancestors.
Tutaj widać ten wyjątkowy moment, kiedy z mamą odkopujemy pozostałości jakichś przodków człowieka.
EnglishHundreds of thousands of Roma, whose ancestors had been European citizens for generations, were slaughtered.
Wymordowano setki tysięcy Romów, obywateli Europy od pokoleń.
EnglishThese apples come from your ancestors, and your ancestors gave them the greatest honor they could give them.
Te jabłka wyhodowali wasi przodkowie, i to wasi przodkowie uhonorowali je, nadając im swoje nazwiska.
EnglishNot just in modern humans, but in one of our distant unrelated ancestors, the Neanderthals.
Nie tylko wśród ludzi współczesnych, ale wśród jednych z naszych dalekich, niespokrewnionych przodków, neadrertalczyków.
EnglishNow we're making Scottish tartans, as you can see on the left, to sell to all people of Scottish ancestors.
Robimy szkocką kratę, po lewej, sprzedajemy ją Szkotom.
EnglishWe have a much larger brain than our ape ancestors.
Mamy zdecydowanie większy mózg, niż małpi przodkowie.
EnglishIf I were Italian, I would think that I should have the right to feel secure in the country of my ancestors.
Gdybym był Włochem, uważałbym, że powinien mieć prawa do tego, by czuć się bezpiecznie w kraju moich przodków.
EnglishMoving to the other end of the scale, our ancestors never had to navigate through the cosmos at speeds close to the speed of light.
Takie postrzeganie pomaga w sterowaniu ciałami przez świat mikro skali, w którym żyjemy.

Synonimy (angielski) dla "ancestor":

ancestor