"ANC" po polsku

EN

"ANC" - polskie tłumaczenie

volume_up
ANC {rzecz.} [skrót]
EN

ANC {rzeczownik} [skrót]

volume_up
1. "African National Congress"
But the ANC committed terrorist acts in fighting the utterly repressive apartheid state.
Ale ANC (Afrykański Kongres Narodowy) dokonywał aktów terroru, walcząc z represyjnym państwem apartheidu.

Przykłady użycia - "ANC" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTreatment of persistent neutropenia (ANC ≤ 1.0 x 109/ l) in patients with advanced HIV
Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC ≤ 1, 0 x 109/ l) u pacjentów z zaawansowanym
EnglishThen, if ANC remains > 1.0 x 10 / l for 3 more consecutive days
Następnie, jeśli ANC pozostaje > 1, 0 x 109/ l przez następne 3 dni z rzędu
EnglishStop treatment until ANC ≥ 1.0 x 109/ l and platelets ≥ 50 x 109/ l.
Przerwać leczenie do czasu, gdy ANC ≥ 1, 0 x 109/ l oraz liczby płytek krwi ≥ 50 x 109/ l.
EnglishLong-term administration may be required to maintain the ANC > 2.0 x 109/ l.
W celu utrzymania wartości ANC > 2, 0 x 109/ l może zajść konieczność długoterminowego podawania leku.
EnglishWait until ANC 1500 and/ or platelets 100,000 or more then redose at 50 % dose reduction
najmniej 100 000, a następnie podawać dawkę zmniejszoną o 50 %
EnglishTherapy should be continued until up to 72 hours after resolution of neutropaenia (ANC≥ 500).
Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 72 godziny po ustąpieniu neutropenii (ANC≥500).
EnglishIt is recommended that the ANC is measured daily for the first 2 - 3 days of filgrastim administration.
Zaleca się, by przez pierwsze 2- 3 dni podawania filgrastymu oznaczać ANC codziennie.
EnglishIt is recommended that the ANC is measured daily for the first 2 to 3 days of filgrastim administration.
Zaleca się, by przez pierwsze 2- 3 dni podawania filgrastymu ANC oznaczać codziennie.
EnglishStop Glivec until ANC ≥ 1.5 x 109/ l and platelets ≥ 75 x 109/ l.
Przerwać leczenie produktem Glivec do czasu, gdy ANC ≥ 1, 5 x 109/ l i płytki krwi ≥ 75 x 109/ l.
EnglishBut the ANC committed terrorist acts in fighting the utterly repressive apartheid state.
Ale ANC (Afrykański Kongres Narodowy) dokonywał aktów terroru, walcząc z represyjnym państwem apartheidu.
EnglishWait until ANC ≥ 1,500 and platelets ≥ 75,000; redose with no dose reduction.
000 - < 75 000 Należy odczekać do osiągnięcia ANC ≥1500 i płytek ≥75 000; podać ponownie bez zmniejszenia dawki.
EnglishWait until ANC ≥ 1,500 and platelets ≥ 75,000; redose with no dose reduction.
000 - < 50 000 Należy odczekać do osiągnięcia ANC ≥1500 i płytek ≥75 000; podać ponownie bez zmniejszenia dawki.
EnglishJacob Zuma, the ANC leader, has now called for action on Zimbabwe.
Jacob Zuma, lider ANC, wezwał do działań na rzecz Zimbabwe.
EnglishKineret treatment should not be initiated in patients with neutropenia (ANC < 1.5 x 109/ l).
U pacjentów z neutropenią (ANC < 1, 5 x 109/ l) nie należy rozpoczynać leczenia za pomocą preparatu Kineret.
EnglishLeukapheresis should be performed during the period when the ANC rises from< 0.5 x 109/l to > 5.0 x 109/l.
Leukaferezę należy wykonać w okresie, gdy ANC zwiększy się z < 0, 5 x 109/ l do > 5, 0 x 109/ l.
EnglishANC < 2 x 109/ l or platelet count below 100 x 103/ μ l).
ANC) < 2 x 109/ l lub liczba płytek poniżej 100 x 103/ μl).
EnglishBlood cell counts ANC should be monitored closely, especially during the first few weeks of filgrastim therapy.
Należy ściśle monitorować ANC, zwłaszcza podczas kilku pierwszych tygodni leczenia filgrastymem.
EnglishNon-neutropenic (ANC, cells/ mm3 > 500) Neutropenic (ANC, cells/ mm3 ≤ 500) At Other Endpoints
Pacjenci bez neutropenii (ANC (bezwzględna liczba neutrofili, ang. absolute neutrophilic count), komórki/ mm3 > 500)
EnglishIn patients with an ANC < 0.5 x 109/ l or a platelet count < 50 x 103/ μ l treatment is not recommended.
Nie zaleca się leczenia produktem RoActemra u chorych z ANC < 0, 5 x 109/ l lub liczbą płytek krwi < 50 x 103/ μl.
EnglishBlood cell counts ANC should be monitored closely, especially during the first few weeks of filgrastim therapy.
Morfologia krwi Należy ściśle kontrolować ANC, zwłaszcza podczas kilku pierwszych tygodni leczenia filgrastymem.

"ancient grain" - polskie tłumaczenie

ancient grain
Polish
  • starożytne ziarno
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.