"anatomy" po polsku

EN

"anatomy" - polskie tłumaczenie

EN

anatomy {rzeczownik}

volume_up
Za godzinę mam anatomię dentystyczną.
I was pre-med at the time, and I thought I would become a surgeon because I was interested in anatomy and dissecting animals really piqued my curiosity.
Studiowałam wtedy medycynę i chciałam zostać chirurgiem, ponieważ interesowała mnie anatomia. ~~~ Lubiłam robić sekcje zwierzątkom.
We will be able to fly into the anatomy of Peter's brain -- literally, fly into his body -- but more importantly, we can look into his mind.
Będziemy mogli wlecieć w anatomię jego mózgu -- dosłownie wlecimy w jego ciało -- ale przede wszystkim, wejrzymy w jego umysł.

Przykłady użycia - "anatomy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo this anatomy suggests that the mushroom bodies have something to do with action choice.
wysyła sygnały do struktury mózgu zwanej ciałem grzybkowatym, zaznaczonej tu na szaro.
EnglishWe have this mountain of data, which is anatomy, physiology and behavior.
Zawiera mnóstwo informacji z anatomii, fizjologii i nauce o zachowaniu.
EnglishYou know, cadaver dissection is the traditional way of learning human anatomy.
Sekcja zwłok to tradycyjny sposób uczenia anatomii człowieka.
EnglishSo, Anatomage Table shows exactly how the anatomy will appear in X-ray.
Na stole Anatomage można zobaczyć jak wygląda prześwietlone ciało.
EnglishOur digital body is one-to-one life size, so this is exactly the way students will see the real anatomy.
Dzięki temu wirtualne dysekcje są podobne do tych prawdziwych i przypominają operacje chirurgiczne.
EnglishAnd when we cut them open, they didn't have the anatomy of a clam.
Po rozkrojeniu ich budowa różniła się od małży.
EnglishI don't want to say we give up entirely on anatomy.
EnglishOr system has been based typically on the idea that a particular kind of anatomy comes with a particular identity.
Nasz system jest zazwyczaj oparty na założeniu, że określona konstytucja anatomiczna niesie określoną tożsamość.
EnglishYou can also interact with your X-ray, and also if you want, you can compare with how anatomy would appear in X-ray, too.
Obrazem można się bawić i nakładać na niego organy wewnętrzne. ~~~ organy wewnętrzne. ~~~ organy wewnętrzne.
EnglishAs the one hat, I do history of anatomy.
EnglishBecause our dental anatomy is actually made, not for tearing down raw meat from bones or chewing fibrous leaves for hours.
Bo właściwie nasze zęby nie są stworzone do odrywania płatów surowego mięsa od kości albo żucia liści przez wiele godzin.
EnglishWhen we are in medical school, we learn our anatomy from illustrations such as this where everything's color-coded.
Studiując w szkole medycznej, uczymy się anatomii z takich oto ilustracji, na których wszystko jest oznaczone odpowiednim kolorem.
EnglishI've got dental anatomy in an hour.
EnglishAgain, people of color appealing to a commonality of anatomy over a difference of anatomy, again, successfully.
Po raz kolejny, osoby ras innych niż biała odwołujące się do prymatu podobieństw anatomicznych ponad różnicami, po raz kolejny, skutecznie.
EnglishWe will be able to fly into the anatomy of Peter's brain -- literally, fly into his body -- but more importantly, we can look into his mind.
Będziemy mogli wlecieć w anatomię jego mózgu -- dosłownie wlecimy w jego ciało -- ale przede wszystkim, wejrzymy w jego umysł.
EnglishI was pre-med at the time, and I thought I would become a surgeon because I was interested in anatomy and dissecting animals really piqued my curiosity.
Studiowałam wtedy medycynę i chciałam zostać chirurgiem, ponieważ interesowała mnie anatomia. ~~~ Lubiłam robić sekcje zwierzątkom.
EnglishSo as you all recall, what our Founding Fathers were rejecting was a concept of monarchy, and the monarchy was basically based on a very simplistic concept of anatomy.
Jak zapewne pamiętacie, nasi Ojcowie Założyciele odrzucili koncepcję monarchii. ~~~ A monarchia opierała się w zasadzie na bardzo prostym założeniu anatomicznym.
EnglishPatients with STEMI within 12 hours of symptoms and planned for primary PCI could be randomised without knowledge of coronary anatomy.
Pacjenci ze STEMI w ciągu 12 godzin od wystąpienia objawów, u których planowane było wykonanie pierwotnej PCI, mogli być poddani randomizacji bez wcześniejszego badania anatomii tętnic wieńcowych.
EnglishIn 2004, he was voted Director of the Year in the “Theater heute” magazine critics’ survey (for his production of “Anatomy Titus Fall of Rome” at the Munich Kammerspiele).
W 2004 roku w plebiscycie krytyków czasopisma „Theater heute” został wybrany Reżyserem Roku - za spektakl „Anatomie Titus Fall of Rome” w Münchner Kammerspiele.
EnglishI memorized in my anatomy class the origins and exertions of every muscle, every branch of every artery that came off the aorta, differential diagnoses obscure and common.
I zapamiętaem na zajęciach z anatomii, budowę o pracę każdego mięśnia, każde rozgałęzienie każdej tętnicy wychodzącej z aorty, niejasne i powszechne diagnozy różnicowe.

Synonimy (angielski) dla "anatomy":

anatomy
general anatomy
English