EN

anatomical {przymiotnik}

volume_up
anatomical (też: anatomic)
They are traced just by their known anatomical path along vasculature.
Możemy je zlokalizować tylko dlatego, że znamy ich rozmieszczenie anatomiczne wzdłuż naczyń krwionośnych.
But here we can get both the anatomical imaging and the temperature maps in real time.
Tu mamy zarówno obrazowanie anatomiczne jak i mapę temperatury w czasie rzeczywistym.
So we have these anatomical categories that persist that are in many ways problematic and questionable.
Mamy więc trwałe anatomiczne kategorie, które stanowią problem i które można zakwestionować.

Przykłady użycia - "anatomical" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut here we can get both the anatomical imaging and the temperature maps in real time.
Tu mamy zarówno obrazowanie anatomiczne jak i mapę temperatury w czasie rzeczywistym.
EnglishThe Founding Fathers were, for my point of view, the original anatomical activists, and this is why.
Według mnie byli pierwszymi aktywistami anatomii - oto i mój powód.
EnglishThey are traced just by their known anatomical path along vasculature.
Możemy je zlokalizować tylko dlatego, że znamy ich rozmieszczenie anatomiczne wzdłuż naczyń krwionośnych.
EnglishSo we have these anatomical categories that persist that are in many ways problematic and questionable.
Mamy więc trwałe anatomiczne kategorie, które stanowią problem i które można zakwestionować.
EnglishSo there are some anatomical divisions that make sense to me and that I think we should retain.
Istnieją więc pewne podziały oparte na anatomii, które uznaję za sensowne i które, jak sądzę, powinniśmy podtrzymać.
EnglishSo when she got older she created this incredible thing: it's an anatomical sculpture of a woman's body; it's half a woman's body.
Więc kiedy dorosła, stworzyła coś niewiarygodnego, anatomiczną rzeźbę połowy kobiecego ciała.
EnglishWhat they rejected was an anatomical concept and replaced it with another one that was radical and beautiful and held us for 200 years.
Odrzucili jedną koncepcję anatomiczną i zastąpili ją inną, tak radykalną i piękną, że pielęgnujemy ją 200 lat.
EnglishThere are very limited data available on the use of imiquimod for the treatment of actinic keratoses in anatomical locations other than the face and scalp.
Istnieją bardzo ograniczone dane na temat leczenia imikwimodem zmian o typie rogowacenia słonecznego umiejscowionych poza twarzą i owłosioną skórą głowy.

Synonimy (angielski) dla "anatomical":

anatomical
anatomic
English