"anaphylactic shock" po polsku

EN

"anaphylactic shock" - polskie tłumaczenie

EN

anaphylactic shock {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
anaphylactic shock (też: anaphylaxis)
Serious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
pancytopenia ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja
Rare: hypersensitivity Very rare: anaphylactic shock
Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny
Anaphylactic shock, serum sickness, vasculitis Psychiatric disorders Uncommon:
Wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza, zapalenie naczyń Zaburzenia psychiczne Niezbyt często:
anaphylactic shock (też: anaphylaxis)
Serious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
pancytopenia ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja
Serious immediate hypersensitivity reactions (eg: anaphylaxis, anaphylactic shock and anaphylactoid reactions, hypotension and angioedema) have been reported following the administration of Luminity.
Po podaniu produktu Luminity występowały ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny i reakcje anafilaktoidalne, niedociśnienie i obrzęk naczynioruchowy).

Przykłady użycia - "anaphylactic shock" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishallergic attack (anaphylactic reaction / anaphylactoid shock); hypersensitivity
reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna / wstrząs anafilaktyczny); nadwrażliwość
EnglishFurthermore, the possibility of an anaphylactic shock cannot be completely excluded.
wysypka/ swędząca wysypka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. uczucie pieczenia,
EnglishIn isolated cases these allergic reactions may progress to anaphylactic shock.
W odosobnionych przypadkach reakcje uczuleniowe prowadziły do wstrząsu anafilaktycznego.
EnglishThere is a risk of severe allergy-like reactions, including anaphylactic shock.
Istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego.
EnglishAngioneurotic oedema, anaphylactic reactions including anaphylactic shock
Zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne w tym
EnglishAnaphylactic shock, serum sickness, vasculitis Psychiatric disorders Uncommon:
Wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza, zapalenie naczyń Zaburzenia psychiczne Niezbyt często:
EnglishVery rare*: anaphylactic shock (including fatal hypersensitivity) Metabolism and nutrition disorders:
Bardzo rzadko *: wstrząs anafilaktyczny (w tym zgon spowodowany nadwrażliwością)
EnglishSevere acute hypersensitivity reactions up to anaphylactic shock.
Ostre reakcje nadwrażliwości o ciężkim przebiegu, do wstrząsu anafilaktycznego włącznie.
Englishsevere allergic reactions (anaphylactic reaction or anaphylactic shock, which can be fatal -
ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, który może być
EnglishSerious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
pancytopenia ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja
EnglishAnaphylactic reaction Anaphylactic shock (life- threatening) (see section 4.4) Serum sickness- like reaction
(zagrażający życiu) (patrz punkt 4. 4) Reakcja podobna do choroby posurowiczej
EnglishAnaphylactic shock, impotence and general malaise
anafilaktyczny, impotencja i złe samopoczucie ogólne Zwiększenie stężenia
EnglishRare: hypersensitivity Very rare: anaphylactic shock
Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny
EnglishIn rare cases, Nonafact can give rise to a severe allergic reaction (anaphylactic shock).
Po rozpuszczeniu proszku w dołączonej wodzie do wstrzykiwań otrzymany roztwór powinien być klarowny, przejrzysty.
EnglishImmune system disorders Some cases of anaphylactic shock, sometimes fatal, have been reported.
Zaburzenia układu immunologicznego Były opisywane przypadki wstrząsu anafilaktycznego, czasami zakończone zgonem.
EnglishAnaphylactic reaction Anaphylactic shock (life- threatening) (see section 4.4) Serum sickness- like reaction
Niedokrwistość aplastyczna (zagrażająca życiu) Hamowanie czynności szpiku kostnego (zagrażające życiu)
EnglishHypersensitivity reactions may occur in all degrees of severity up to anaphylactic shock (see section 4.8).
Reakcje nadwrażliwości mogą mieć różne stopnie nasilenia, do wstrząsu anafilaktycznego włącznie (patrz punkt 4. 8).
EnglishAnaphylactic reaction, anaphylactic shock including fatal shock, hypersensitivity, urticaria
Nieznana kategoria częstości Reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, w tym śmiertelny, nieswoista nadwrażliwość, pokrzywka
EnglishSerious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
EnglishThere is however a risk that these allergic type reactions become severe and may include anaphylactic shock.
Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że reakcje typu uczuleniowego będą ciężkie do wstrząsu anafilaktycznego włącznie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anaphylactic shock"

anaphylactic przymiotnik
shock rzeczownik
shock przymiotnik
to shock czasownik
electric shock rzeczownik
bow shock rzeczownik
mild shock rzeczownik
to be in a shock czasownik