"anamnestic" po polsku

EN

"anamnestic" - polskie tłumaczenie

EN

anamnestic {przymiotnik}

volume_up
anamnestic
anamnestic

Przykłady użycia - "anamnestic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPosology Haemophilia A or B with inhibitors or expected to have a high anamnestic response
Hemofilia A lub B z inhibitorami lub spodziewana ostra reakcja anamnestyczna
EnglishEvidence of Anamnestic (Immune Memory) Response
Dowody odpowiedzi anamnestycznej (pamięć immunologiczna)
EnglishThe ability to generate a primary or anamnestic humoral response to any vaccine has not been studied.
Nie badano wpływu produktu na zdolność do wywoływania pierwotnej lub wtórnej odpowiedzi humoralnej na jakąkolwiek szczepionkę.
EnglishThe ability to generate a primary or anamnestic humoral response to any vaccine has also not been studied.
Nie badano również zdolności do wywoływania pierwotnej lub przypominającej odpowiedzi humoralnej na jakąkolwiek szczepionkę.
EnglishEvidence of an anamnestic response was seen in vaccinated individuals who were seropositive to relevant HPV type(s) prior to vaccination.
Dowody odpowiedzi anamnestycznej obserwowano u osób zaszczepionych, które były seropozytywne względem odpowiedniego(ich) typu(ów) HPV przed szczepieniem.