EN

to analyze [analyzed|analyzed] {czasownik}

volume_up
1. "amer."
We can analyze the carbonate that makes up the coral, and there's a whole bunch of things we can do.
Możemy analizować węglan który tworzy koral, jest też masa innych rzeczy, które możemy robić.
We've only just begun to analyze all of this data.
Dopiero zaczynamy analizować wszystkie te dane.
Zaczęliśmy więc analizować przyczyny.
to analyze (też: to resolve)
We have to analyze the reasons that have led to a lack of use of these funds.
Należy przeanalizować przyczyny, które doprowadziły do braku wykorzystania tych środków.
And that material then we take back to the lab and analyze it.
Zabieramy ten materiał do laboratorium, żeby go przeanalizować.
Very odd -- I've analyzed this for a while.
Bardzo dziwne - musiałem to przez chwilę przeanalizować.
to analyze
2. "amer.", Językoznawstwo
to analyze

Przykłady użycia - "to analyze" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNow, how do we analyze samples like this one that contain more plastic than plankton?
Jak analizujemy takie próbki, gdzie więcej jest tworzyw sztucznych, niż planktonu?
EnglishWe have to analyze the reasons that have led to a lack of use of these funds.
Należy przeanalizować przyczyny, które doprowadziły do braku wykorzystania tych środków.
EnglishAnd then they were so clever, they found a way to analyze fossilized pollen.
Potem ktoś opracował metodę badania skamieniałych pyłków.
EnglishWe analyze these sources and merge potentially related information into a single listing.
Analizujemy te źródła i scalamy w jedną całość wszystkie informacje, które są prawdopodobnie powiązane.
EnglishWe can analyze the carbonate that makes up the coral, and there's a whole bunch of things we can do.
Możemy analizować węglan który tworzy koral, jest też masa innych rzeczy, które możemy robić.
EnglishAnd that material then we take back to the lab and analyze it.
Zabieramy ten materiał do laboratorium, żeby go przeanalizować.
EnglishIn the 1930s, Freud told us all that you could analyze people's psyches based on their doodles.
W latach 30. XX wieku, Freud ogłosił, że można analizować ludzką psychikę na podstawie ich swobodnych rysunków.
EnglishAnd the way to analyze it was, of course, Feynman diagrams.
Cząstki te analizowano przy pomocy diagramów Feynmana.
EnglishAnd this could be really useful as we try to decipher the script by generating more data that we can analyze.
Może być to bardzo użyteczne w odczytywaniu tego pisma dzięki możliwości generowania nowych danych do analizy.
EnglishAnd it all grew out of one of my colleagues asking me to analyze a bunch of brains of psychopathic killers.
I to wszystko wyrosło z tego, że jeden z moich kolegów poprosił mnie o analizę mózgów psychopatycznych zabójców.
EnglishAnd you can look at this whole scene and analyze it.
EnglishWe've only just begun to analyze all of this data.
EnglishCoke's success is relevant, because if we can analyze it, learn from it, then we can save lives.
Sukces Coca-Coli jest istotny, ponieważ jeśli go zanalizujemy, nauczymy się od niego później będziemy mogli ratować [ludzkie] życie.
EnglishLet us now analyze/turn to/examine…
EnglishIs it that I analyze the data very well?
EnglishAnd so we started to analyze why.
EnglishAfter scanning your computer using HijackThis, analyze the generated log to determine which programs to remove.
Po przeskanowaniu komputera przy użyciu programu HijackThis przeanalizuj wygenerowany dziennik, aby określić programy, które należy usunąć.
EnglishAnd sure enough, if you sit down, and you analyze all this data on spaghetti sauce, you realize that all Americans fall into one of three groups.
W sklepach na początku lat 80. ~~~ W sklepach na początku lat 80. nie było sosów z dużymi kawałkami warzyw.
EnglishNow a lot of you are probably familiar with Deb Roy who, back in March, demonstrated how he was able to analyze more than 90,000 hours of home video.
Pewnie słyszeliście o Debie Royu, który w marcu pokazał, że jest w stanie przeanalizować 90,000 godzin filmów.
EnglishThey analyze large populations.

Synonimy (angielski) dla "analyzer":

analyzer
English