"analytics" po polsku

EN

"analytics" - polskie tłumaczenie

PL
EN

analytics {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "analytics" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you have Analytics and Conversion Tracking accounts, click the link below.
Jeśli masz konto Analytics i konto śledzenia konwersji, kliknij ten link.
EnglishMany AdWords customers choose to use Google Analytics for conversion tracking.
Wielu reklamodawców AdWords śledzi konwersje za pomocą Google Analytics.
EnglishAuto-tagging is selected by default when linking your AdWords and Analytics accounts.
Automatyczne tagowanie jest wybierane domyślnie po połączeniu kont AdWords i Analytics.
EnglishAll activity on that gadget appears in the Event Tracking section of the Analytics reports.
Śledzenie zdarzeń umożliwia monitorowanie zdarzeń niezależnie od odsłon stron.
EnglishAuto-tagging is selected by default when linking your AdWords and Analytics accounts.
Automatyczne tagowanie AdWords można włączać i wyłączać samodzielnie.Aby
EnglishGoogle Analytics will attribute the most recent campaign information to a conversion.
Google Analytics przypisze konwersję kampanii, o której będzie mieć najnowsze informacje.
EnglishGoogle Analytics will automatically track all of your AdWords campaigns.
Google Analytics będzie automatycznie śledzić wszystkie kampanie AdWords.
EnglishFinally, make sure that you've added the Analytics tracking code to your landing pages.
Na koniec należy sprawdzić, czy do stron docelowych został dodany kod śledzenia Analytics.
EnglishFind out what the differences are between Google Analytics and AdWords Conversion Tracking.
Dowiedz się, czym różnią się narzędzia Google Analytics i Śledzenie konwersji AdWords.
EnglishMany AdWords advertisers use Google Analytics for conversion tracking.
Wielu reklamodawców AdWords śledzi konwersje za pomocą Google Analytics.
EnglishIn order to implement Google Analytics, you'll need to have access to the source of your webpages.
Aby wdrożyć Google Analytics, trzeba mieć dostęp do źródła stron internetowych.
EnglishCertain Analytics settings apply globally across an account, while others are set at the profile level.
Niektóre ustawienia Google Analytics dotyczą całego konta, a inne tylko profilu.
EnglishNew process for linking AdSense to new Analytics interface
Nowy proces dotyczący łączenia konta AdSense w ramach nowego interfejsu Analytics.
EnglishThere are a number of reasons why goals may not appear to be tracked in your Google Analytics reports.
Cele mogą nie być rejestrowane w raportach Google Analytics z kilku przyczyn.
EnglishGoogle Analytics provides an easy way to track clicks on links that lead to file downloads.
Google Analytics umożliwia łatwe śledzenie kliknięć linków prowadzących do plików do pobrania.
EnglishIf you are running campaigns for multiple websites, and are tracking these in your Analytics account:
Jeśli prowadzisz kampanie w wielu witrynach i śledzisz je na swoim koncie Analytics:.
EnglishGoogle Analytics is not able to recover this data should you wish to restore it in the future.
W usłudze Google Analytics nie ma możliwości odzyskania tych danych.
EnglishIn Analytics, a conversion can be attributed to a customer's visit.
W Analytics konwersja może być przypisana do odwiedzin klienta.
EnglishClick the Analytics Settings linkFind the profile to rename and click Edit.
Kliknąć link Ustawienia Analytics.Znaleźć profil, którego nazwa ma zostać zmieniona i kliknąć link Edytuj.
EnglishThe tab will show a drop-down menu of options to choose from; select 'Google Analytics.'
Znajduje się na niej menu rozwijane z opcjami do wyboru. ~~~ Należy wybrać pozycję ,,Google Analytics".

Synonimy (angielski) dla "analytic":

analytic
analytical
English