EN

analogy {rzeczownik}

volume_up
It should be obvious why this analogy is not valid.
Powinno być oczywiste, czemu taka analogia nie może mieć zastosowania.
Or another analogy would be, a caterpillar has been turned into a butterfly.
Albo inna analogia to gąsienica zamieniająca się w motyla.
The analogy is that these people in a room are the Higgs particles.
Oto analogia, ludzie w pokoju to cząstki Higgsa.

Przykłady użycia - "analogy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd not only that, they make the analogy to relativity theory and cosmology often.
To nie koniec - często dokonują analogii z teorią względności i kosmologii.
EnglishCL: And so there's a lot of analogy between what takes place in free-style rap and jazz.
CL: I tak więc jest sporo analogii pomiędzy tym co ma miejsce we freestyle rapie i jazzie.
EnglishWhich is why I prefer the Richard Wilk analogy of globalizing the local and localizing the global.
Dlatego wolę analogię Richarda Wilka o lokalnej globalizacji i globalnej lokalizacji.
EnglishOr another analogy would be, a caterpillar has been turned into a butterfly.
Albo inna analogia to gąsienica zamieniająca się w motyla.
EnglishIt should be obvious why this analogy is not valid.
Powinno być oczywiste, czemu taka analogia nie może mieć zastosowania.
EnglishNow, here's where our analogy with the Gold Rush starts to diverge, and I think rather severely.
A teraz punkt, w którym analogia z Gorączką Złota zaczyna się oddalać, i to jak sądzę dość drastycznie.
EnglishWell, consider by analogy, the concept of physical health.
Rozważcie to poprzez analogię do pojęcia zdrowia fizycznego.
EnglishThe analogy is that these people in a room are the Higgs particles.
English." ~~~ And we came up with this analogy, and it seemed to work.
Chce wiedzieć co robi cząstka Higgsa." Wtedy wyszliśmy z takim porównaniem i wydaje się, że działa.
EnglishNow the easiest analogy for swap-trading is like an online dating service for all your unwanted media.
Najprostszą analogią dla handlu zamiennego jest jakby portal randkowy dla wszystkich niechcianych nośników.
EnglishMore recently, Thomas Schelling gives the analogy of a homeowner who hears a rustling in the basement.
Bliżej naszych czasów Thomas Schelling przedstawił analogię właściciela domu, który słyszy szelest w piwnicy.
EnglishThe analogy for me is Alaska. You know, we bought Alaska.
EnglishAnd so I think the tempting analogy for the boom-bust that we just went through with the Internet is a gold rush.
Myślę więc, że kuszącą analogią dla boomu i upadku dot-com'ów, przez który właśnie przeszliśmy jest gorączka złota.
EnglishI support the introduction of paternity leave, compensating such leave by analogy with maternity leave.
Popieram wprowadzenie urlopu ojcowskiego, przewidujące wynagradzanie tego urlopu w sposób analogiczny do urlopu macierzyńskiego.
EnglishConsider, by analogy, the game of chess.
EnglishA fellow TED speaker, Jonathan Haidt, came up with this beautiful little analogy between the conscious and the unconscious mind.
Znajomy mówca TEDu, Jonathan Haidt, stworzył tą piękną, małą analogią pomiędzy świadomym i nieświadomym umysłem.
Englishbut I want to make an analogy before I do
EnglishSound, light: I'm going to draw the analogy.
EnglishSo there's a much better analogy that allows you to be incredibly optimistic and that analogy is the electric industry.
Zatem istnieje dużo lepsza analogia, która pozwala być bardzo optymistycznym a jest nią porównanie do przemysłu elektrycznego.
EnglishI make this analogy in order to demonstrate that we can start with the best intentions and fail to achieve the desired result.
Posłużyłam się tą analogią, żeby wykazać, że możemy zacząć od najlepszych intencji, ale nie osiągniemy pożądanego efektu.

Synonimy (angielski) dla "analogy":

analogy
analog
analogous