"anaesthetist" po polsku

EN

"anaesthetist" - polskie tłumaczenie

EN

anaesthetist {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
If more Bridion is given to you than recommended As your anaesthetist will be monitoring your condition carefully, it is unlikely that you will be given too much Bridion.
Jeśli zostanie podane więcej leku Bridion niż zalecane Ponieważ lekarz anestezjolog nadzoruje stan pacjenta bardzo uważnie, nie jest prawdopodobne przedawkowanie leku Bridion.

Przykłady użycia - "anaesthetist" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHow Bridion is given Bridion will be given to you by your anaesthetist.
Jak podawany jest lek Bridion Bridion jest podawany przez lekarza anestezjologa.
EnglishSugammadex should only be administered by, or under the supervision of an anaesthetist.
Sugammadeks powinien być podawany tylko przez lekarza anestezjologa, lub pod jego nadzorem.
EnglishPregnancy and breast-feeding → Tell your anaesthetist if you are pregnant or might be pregnant.
Ciąża i karmienie piersią → Należy poinformować lekarza anestezjologa o istniejącej ciąży lub o jej podejrzeniu.
EnglishIf these side effects occur while you are under anaesthesic, they will be seen and treated by your anaesthetist.
Jeżeli te działania niepożądane wystąpią w czasie znieczulenia, zostaną one zauważone i leczone przez lekarza anestezjologa.
EnglishBridion can only be given by or under the supervision of an anaesthetist (a doctor specialised in anaesthesia).
Preparat Bridion może być stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza anestezjologa (lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie anestezjologii).
EnglishIf more Bridion is given to you than recommended As your anaesthetist will be monitoring your condition carefully, it is unlikely that you will be given too much Bridion.
Jeśli zostanie podane więcej leku Bridion niż zalecane Ponieważ lekarz anestezjolog nadzoruje stan pacjenta bardzo uważnie, nie jest prawdopodobne przedawkowanie leku Bridion.

Synonimy (angielski) dla "anaesthetist":

anaesthetist