"anaesthesia" po polsku

EN

"anaesthesia" - polskie tłumaczenie

EN

anaesthesia {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna, Brytyjski angielski
anaesthesia (też: anesthesia)
Chemical restraint (sedation and/ or general anaesthesia) may be required for implant removal.
Do usunięcia implantu może być wymagane zastosowanie immobilizacji farmakologicznej (sedacja i/ lub znieczulenie ogólne).
Patrz punkt 4. 4, słabe znieczulenie.
Premedication in dogs before induction and maintenance of general anaesthesia.
Premedykacja u psów przed indukcją i podtrzymaniem znieczulenia ogólnego.
anaesthesia (też: anesthesia)
anaesthesia (też: anesthesia)

Przykłady użycia - "anaesthesia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishpatients undergoing major surgery or during anaesthesia with agents that produce
pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym lub znieczulanych środkami
EnglishPremedication in dogs before induction and maintenance of general anaesthesia.
Premedykacja u psów przed indukcją i podtrzymaniem znieczulenia ogólnego.
Englishml/ 10 kg body weight) before surgery, for example at the time of induction of anaesthesia.
ml/ 10 kg masy ciała) przed zabiegiem np. podczas wprowadzania do znieczulenia.
EnglishIn combination with anaesthesia and tumour resection further side effects may occur:
W połączeniu ze znieczuleniem i resekcją guza mogą wystąpić dalsze działania niepożądane:
English0.06 ml/ kg bodyweight) before surgery, for example at the time of induction of anaesthesia.
0. 06 ml/ kg masy ciała) przed zabiegiem np. podczas wprowadzania do znieczulenia.
EnglishVolatile anaesthetic requirements for maintenance anaesthesia are also reduced.
Zmniejszeniu ulega także zapotrzebowanie na lotne środki stosowane w podtrzymaniu znieczulenia.
EnglishIf general anaesthesia is required, therapy with Stalevo may be continued for as long as the
Jeżeli konieczne jest zastosowanie ogólnego znieczulenia, terapię preparatem Stalevo można
English0.06 ml/ kg bodyweight) before surgery, for example at the time of induction of anaesthesia.
0, 06 ml/ kg masy ciała) przed zabiegiem chirurgicznym, np. podczas indukcji znieczulenia.
Englishml/ 10 kg body weight) before surgery, for example at the time of induction of anaesthesia.
0, 4 ml/ 10 kg masy ciała) przed zabiegiem chirurgicznym, np. podczas indukcji znieczulenia.
EnglishAnaesthetic complication (see section 4.4) Unwanted awareness during anaesthesia
Powikłania związane ze znieczuleniem (patrz punkt 4. 4)
EnglishFinally, it was studied as a premedication in dogs prior to induction of general anaesthesia.
Wreszcie lek ten oceniano także jako premedykację u psów przed indukcją znieczulenia ogólnego.
Englishanaesthesia in case of surgical procedures should not be used.
t bro zabiegu operacyjnego nie należy stosować znieczulenia rdzeniowego / zewnątrzoponowego.
EnglishIf general anaesthesia is required, therapy with Stalevo may be continued for as long as the patient
Jeżeli konieczne jest zastosowanie ogólnego znieczulenia, terapię preparatem Stalevo można
EnglishSevoFlo is used both to induce and maintain anaesthesia in dogs.
Preparat SevoFlo stosuje się zarówno do indukowania, jak i do podtrzymania znieczulenia u psów.
EnglishYou should not drink or eat for at least 6 hours before starting anaesthesia.
Nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów przez przynajmniej 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia.
EnglishUse during anaesthesia with halothane and oxygen has not been studied.
Nie badano zastosowania produktu OPTISON podczas znieczulenia ogólnego z podaniem halotanu oraz tlenu.
EnglishArterial blood pressure should be monitored at frequent intervals during sevoflurane anaesthesia.
Podczas znieczulenia przy użyciu sewofluranu należy często monitorować ciśnienie tętnicze krwi.
EnglishPremedication in cats before induction and maintenance of general anaesthesia with ketamine.
Premedykacja u kotów przed fazą indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego z zastosowaniem ketaminy.
EnglishFor post-operative pain relief in cats, safety has only been documented after thiopental/ halothane anaesthesia.
Flexicam nie może być stosowany w połączeniu z innymi NSAID lub sterydami.
EnglishFluoride ion concentrations are influenced by the duration of anaesthesia and the concentration of sevoflurane.
Stężenia jonów fluorkowych zależą od czasu trwania znieczulenia i stężenia sewofluranu.

Synonimy (angielski) dla "anaesthesia":

anaesthesia
English
spinal anaesthesia