"an awful lot" po polsku

EN

"an awful lot" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "an awful lot" w kontekście.

Słownik angielsko-polski

Przykłady użycia - "an awful lot" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
Cieszy mnie współpraca międzynarodowa, ale nadal mamy ogrom pracy do wykonania.
EnglishI do not for one minute doubt that the Commission is doing an awful lot on IT information.
Ani przez chwilę nie wątpię, że Komisja robi bardzo wiele w zakresie informacji IT.
EnglishThere are an awful lot of things that you'd like to distinguish among.
Istnieje całe mnóstwo przypadłości, pomiędzy którymi musicie być w stanie rozróżnić.
EnglishBut these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.
Tych troje ludzi nie znało się nawzajem, ale mają bardzo dużo wspólnego.
EnglishHere we have an awful lot to deliver and I think we should focus on that delivery.
Mamy tu bardzo dużo do przekazania i uważam, że powinniśmy się skupić właśnie na tym przekazie.
EnglishWell, "Rare Earth" actually taught me an awful lot about meeting the public.
"Jedyna Ziemia" świetnie nauczyła mnie wystąpień publicznych.
EnglishWe are talking about an awful lot of jobs, here, that are under severe pressure at the moment.
Mówimy tutaj o olbrzymiej liczbie miejsc pracy, na które obecnie wywierana jest wielka presja.
EnglishVideo games give an awful lot of other things too, and that's why people get so addicted.
Gry wideo dają nam wiele innych rzeczy do robienia, dlatego też ludzie się tak od nich uzależniają.
EnglishHe said, "Well, you just bend time and space, it takes an awful lot of energy, and that's just how you do it."
Wytłumaczył, że wystarczy zagiąć czasoprzestrzeń, co wymaga dużo energii. ~~~ I tyle.
EnglishIn the meantime, this directive provides the Commission with an awful lot of homework to be getting on with.
Tymczasem Komisja będzie miała do wykonania bardzo wiele pracy w związku z tą dyrektywą.
EnglishA lot done, but an awful lot more to do - so keep up the good work.
Wiele już dokonano, lecz ogromnie dużo wciąż pozostaje do zrobienia - dlatego kontynuujcie tę udaną pracę.
EnglishI think very often we look at the negative side but I think that an awful lot of good things came out of it.
Myślę, że często widzimy negatywne strony, ale sądzę, że wynikło z niego wiele dobrych rzeczy.
EnglishLadies and gentlemen, I could say an awful lot more.
Panie i panowie! Mógłbym tu powiedzieć znacznie więcej.
EnglishI notice that an awful lot of speakers have run way over their allotted speaking time, sometimes by as much as 30 seconds.
Zauważyłem, że wielu posłów znacznie przekracza przydzielony im czas, niekiedy aż o 30 sekund.
EnglishWe cannot do much about many of the problems which have been mentioned, but others we can do an awful lot about.
Z wieloma omawianymi tu problemami nie możemy zbyt wiele zrobić, ale w sprawie innych można zrobić bardzo wiele.
EnglishThere are an awful lot of colors and things like that.
EnglishEnergy saving ticks an awful lot of boxes.
Oszczędność energii rozwiązuje całą masę problemów.
EnglishYou can't see an awful lot. ~~~ You can just see, there's a yellow ribbon tied to one of my ski poles.
Kiedy zgubisz się we mgle, niskiej chmurze, zawierusze, nie możesz wiele zobaczyć, widzisz żółtą wstążkę przywiązaną do kijka.
EnglishWe have only just avoided a major crash, and that not only cost an awful lot of money, but also a lot of trust.
Właśnie z trudem udało nam się uniknąć poważnej katastrofy, co nie tylko kosztowało dużo pieniędzy, ale także dużo zaufania.
EnglishI think this is what we have got to be prepared for, because there did seem to be an awful lot of indecision.
Myślę, że musimy być na to przygotowani, ponieważ wówczas najwyraźniej mieliśmy do czynienia ze strasznym brakiem decyzyjności.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "an awful lot"

awful przymiotnik
lot rzeczownik