"amylase" po polsku

EN

"amylase" - polskie tłumaczenie

PL
EN

amylase {rzeczownik}

volume_up
zwiększenie aktywności enzymu nazywanego amylazą
abnormal levels of a clotting factor (prothrombin) or increased levels of the enzyme amylase
nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza
The clinical significance of asymptomatic increases in serum amylase is unknown.
Znaczenie kliniczne bezobjawowego podwyższenia aktywnościa amylazy w surowicy nie jest znane.

Przykłady użycia - "amylase" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe clinical significance of asymptomatic increases in serum amylase is unknown.
Znaczenie kliniczne bezobjawowego podwyższenia aktywnościa amylazy w surowicy nie jest znane.
Englishvomiting, diarrhoea, nausea, abdominal pain, increased blood amylase
wymioty, biegunka, nudności, ból brzucha, zwiększona aktywność amylazy we krwi
EnglishBlood test results show higher levels of liver enzymes, amylase, lipase or creatine kinase
Wyniki krwi świadczące o zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych, amylazy, lipazy
EnglishThe clinical significance of asymptomatic increases in serum amylase is unknown.
Nie znane jest kliniczne znaczenie bezobjawowego podwyższenia aktywności amylazy w surowicy krwi.
Englishabnormal levels of a clotting factor (prothrombin) or increased levels of the enzyme amylase
nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub podwyższona aktywność
EnglishMonitoring of serum amylase or lipase may be considered in this clinical situation.
W takiej sytuacji klinicznej można rozważyć badanie aktywności amylazy lub lipazy w surowicy krwi.
EnglishIncreased lipase, increased amylase, blood bilirubin increased, increased
Zwiększenie stężenia sprzężonej bilirubiny (z lub bez towarzyszą - cego zwiększenia aktywności AlAT)
EnglishBlood amylase increased, diarrhoea, blood lipase increased, nausea, abdominal pain
Zwiększenie aktywności amylazy we krwi, biegunka, zwiększenie aktywności lipazy we krwi, nudności, ból brzucha
EnglishLaboratory test abnormalities Increased lipase and amylase were very commonly reported.
Nieprawidłowe wyniki testów laboratoryjnych Bardzo często opisywano zwiększenie aktywności lipazy i amylazy.
Englishabnormal levels of a clotting factor (prothrombin) or increased levels of the enzyme amylase
nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza
EnglishProthrombin level abnormal Increased amylase
Nieprawidłowe stężenie protrombiny Zwiększenie aktywności amylazy
EnglishAmylase increased Aspartate aminotransferase increased
Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej
EnglishVery rare: increment of amylase/ lipase levels.
Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności amylazy i (lub) lipazy.
Englishvomiting, nausea, abdominal pain, increased blood amylase, dyspepsia, abdominal distension, flatulence
wymioty, nudności, ból brzucha, zwiększona aktywność amylazy we krwi, niestrawność, wzdęcia i oddawanie wiatrów
EnglishPancreatitis elevations in serum amylase.
Zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności amylazy w surowicy.
Englishincreases of an enzyme called amylase
zwiększenie aktywności enzymu nazywanego amylazą
Englishelevated amylase including elevated pancreatic amylase, elevated serum lipase, vomiting, abdominal pain, dyspepsia
zwiększona aktywność amylazy, w tym amylazy trzustkowej, zwiększona aktywność lipazy w surowicy, wymioty, ból brzucha, dyspepsja
EnglishProthrombin level abnormal Increased amylase
EnglishPancreatitis, rises in serum amylase
EnglishAlanine aminotransferase (ALT) Amylase