EN

amusing {przymiotnik}

volume_up
amusing (też: droll, entertaining, funny, hilarious)
. - (FR) There are sometimes fortunate, perhaps even amusing, coincidences.
na piśmie. - (FR) Czasami mają miejsce szczęśliwe, a być może nawet zabawne, zbiegi okoliczności.
Dziś jednak jego wystąpienie zabawne nie było.
By the way, it is amusing to see the rejoicing of those who are pleased with the result of the referendum in Ireland.
A swoją drogą zabawna jest radość tych, którzy cieszą się z wyniku referendum w Irlandii.
amusing (też: humorous, jocose, jocular, lively, witty)
amusing (też: droll, hilarious)

Przykłady użycia - "amusing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English. - (FR) There are sometimes fortunate, perhaps even amusing, coincidences.
na piśmie. - (FR) Czasami mają miejsce szczęśliwe, a być może nawet zabawne, zbiegi okoliczności.
English- (FR) Mr President, the Presidency conclusions from the last Council make for amusing reading.
- (FR) Panie przewodniczący! Wyniki prezydencji z ostatniej Rady stanowią zabawną lekturę.
EnglishAnd basically, I was so, you know, it was so amusing, because I said, "Well, how much space do I have?"
To było naprawdę zabawne, ponieważ spytałam, ile mi dadzą miejsca.
EnglishBy the way, it is amusing to see the rejoicing of those who are pleased with the result of the referendum in Ireland.
A swoją drogą zabawna jest radość tych, którzy cieszą się z wyniku referendum w Irlandii.
EnglishWhat is considered embarrassing or unacceptable in one country may be seen as funny or amusing in another.
To, co uważa się za zawstydzające i niedopuszczalne w jednym kraju, może być uznane za zabawne w innym.
EnglishIf the situation were not so dreadful, it would be amusing to wonder how such a fruit can be obtained from such origins.
Gdyby sytuacja nie była tak okropna, zabawne byłoby zastanowić się, jak takie drzewo może wydać taki owoc.
EnglishToday, however, it was not amusing.
English. ~~~ Amusing?
Więc gdy mówimy o designie dziś a w szczególności gdy czytamy o nim w prasie popularnej mówimy często o takich produktach Zabawne?
EnglishThis means, as Neil Postman has shown in his superb book Amusing Ourselves to Death, that the visual culture is devaluing public debate and making us poorer citizens.
To oznacza, że jak wskazywał Nil Postmann w swojej świetnej książce "Zabawić się na śmierć”, owa kultura obrazkowa obniża debatę publiczną, czyni nas gorszymi obywatelami.

Synonimy (angielski) dla "amusing":

amusing
amused
amusement