"AMR" po polsku

EN

"AMR" - polskie tłumaczenie

volume_up
AMR [skrót]
EN

AMR [skrót]

volume_up
1. "automatic meter reading"
volume_up
zdalny odczyt {m.}

Przykłady użycia - "AMR" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAMR in humans is often caused by inadequate doses of antibiotic medicines.
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi jest często spowodowana nieodpowiednimi dawkami antybiotyków.
EnglishSo I went and saw Amr Moussa at the League of Arab States.
Spotkałem Mandelę podczas rozmów pokojowych w Aruszy.
EnglishAntimicrobial resistance (AMR) is a major animal health issue for the European livestock sector.
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest problemem dotyczącym zdrowia zwierząt dotykającym europejski sektor hodowlany.
EnglishI speak with Amr Moussa on this subject.
EnglishOur AMR, co-signed by S&D and aimed at giving the resolution a stronger regulatory flavour, was rejected.
Nasz alternatywny projekt rezolucji, podpisany przez S&D, którego celem było nadanie rezolucji silniejszego wydźwięku regulacyjnego, został odrzucony.
EnglishNew tools and instruments to tackle AMR are being considered, for example, as options in the impact assessment.
Rozważane jest wprowadzenie nowych narzędzi i instrumentów zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, na przykład w formie wariantów w ocenie oddziaływania.
EnglishIn my opinion, we need to establish good practices for animal husbandry which minimise the risk of antimicrobial resistance (AMR).
Moim zdaniem musimy opracować dobre praktyki w zakresie hodowli zwierząt, które zmniejszą ryzyko wystąpienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
EnglishIn reply to the third and last question, I would like to announce that the Commission is developing a five-year strategy on AMR.
W odpowiedzi na trzecie i ostatnie pytanie chciałbym oznajmić, że Komisja opracowuje pięcioletnią strategię dotyczącą oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
EnglishAntimicrobial resistance (AMR) is an animal health issue for the European livestock sector, especially when treatment failure occurs.
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest problemem dotyczącym zdrowia zwierząt dotykającym sektor hodowlany, zwłaszcza w razie niepowodzenia w leczeniu.
EnglishThe strategy will be based on the Council conclusions and recommendations on AMR and on the outcome of the consultations I have already mentioned.
Przedmiotowa strategia oparta będzie na wnioskach i zaleceniach Rady w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i wyniku konsultacji, o których już wspomniałem.
EnglishVisits to Baghdad by the Secretary-General of the Arab League, Amr Moussa, and most recently even the Iranian President are to be taken as good signs in this direction.
Wizyty w Bagdadzie, jakie odbył sekretarz generalny Ligi Arabskiej, Amr Moussa, oraz ostatnio nawet Prezydent Iranu, należy uznać za kroki postawione we właściwym kierunku.