"ampoule" po polsku

EN

"ampoule" - polskie tłumaczenie

EN

ampoule {rzeczownik}

volume_up
ampoule (też: ampule, cruet)
Shake or tap the ampoule to get any fluid in the stem into the body of the ampoule.
Wstrząsnąć ampułką, aby płyn z szyjki spłynął do trzonu ampułki.
(glass) ampoule of 1,000 doses of vaccine, 5-ampoule carrier.
ampułka szklana zawierająca 1000 dawek szczepionki, pojemnik zawierający 5 ampułek.
powder: ampoule (glass); solvent: ampoule (glass)
proszek: ampułka (szkło); rozpuszczalnik: ampułka (szkło)

Przykłady użycia - "ampoule" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDirectly below it is where the neck of the ampoule has been treated to make it
Bezpośrednio poniżej znajduje się zwężenie szyjki ampułki ułatwiające złamanie.
EnglishEach ampoule with 2 ml contains 20 micrograms iloprost (as iloprost trometamol).
Każda ampułka 2 ml zawiera 20 mikrogramów iloprostu (w postaci trometamolu iloprostu).
EnglishEach ampoule with 1 ml contains 10 micrograms iloprost (as iloprost trometamol).
Każda ampułka 1 ml zawiera 10 mikrogramów iloprostu (w postaci trometamolu iloprostu).
EnglishAmpoule carriers are stored in canister, and in liquid nitrogen containers.
Pojemniki z ampułkami umieszczane są w kanistrze, w pojemnikach z ciekłym azotem.
EnglishInsert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent.
Włożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość rozpuszczalnika.
EnglishEach ml contains 5 mg ibuprofen Each 2 ml ampoule contains 10 mg ibuprofen
ml roztworu zawiera 5 mg ibuprofenu Każda ampułka 2 ml zawiera 10 mg ibuprofenu
EnglishForcaltonin should be used immediately after the single-use ampoule is opened. rod
Forcaltonin należy zużyć natychmiast po otwarciu jednorazowej ampułki. nic
EnglishPack of 1 vial of powder for solution for injection or infusion, 1 ampoule of water for
Opakowanie zawierające 1 fiolkę proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub
EnglishKeep the vial and ampoule in the outer carton in order to protect from light.
W celu ochrony przed światłem fiolkę oraz ampułkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.
EnglishMabCampath is a concentrate for solution for infusion that comes in a glass ampoule.
Lek MabCampath to koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji w szklanych ampułkach.
EnglishSolvent Colourless glass ampoule, type I glass, containing 5 ml water for injections.
Rozpuszczalnik Ampułka z bezbarwnego szkła typu I zawierająca 5 ml wody do wstrzykiwań.
EnglishEach TRISENOX ampoule must be used only once and does not contain any preservatives.
Ampułka leku TRISENOX może być użyta tylko raz, gdyż nie zawiera środków konserwujących.
EnglishAfter first opening of an ampoule, any unused portions must be discarded.
Po otwarciu ampułki należy całą nie zużytą objętość leku usunąć jako odpad.
EnglishClear, colourless type I glass ampoule containing 2 ml water for injections.
Ampułka z przezroczystego, bezbarwnego szkła typu I, zawierająca 2 ml wody do wstrzykiwań.
EnglishReconstitution required with the entire contents of the 1 ml solvent ampoule
Lek należy rozpuścić w całej objętości rozpuszczalnika z ampułki 1 ml.
EnglishReconstitution required with the entire contents of the 5 ml solvent ampoule
Lek należy rozpuścić w całej objętości rozpuszczalnika z ampułki 5 ml.
EnglishAn ampoule containing 2 ml of water for injections, which is used to dissolve the powder before
W opakowaniu znajduje się również ampułka zawierająca 2 ml wody do wstrzykiwań,
EnglishUp to three containers of powder may be dissolved in the content of one ampoule of solvent.)
W jednej ampułce z rozpuszczalnikiem można rozpuścić do trzech ampułek z proszkiem.)
English5ml ampoule (clear Type I glass) containing 3 ml of concentrate.
Ampułka o pojemności 5 ml (bezbarwne szkło typu I) zawierająca 3 ml koncentratu.
EnglishPack of 1 vial of powder for solution for injection, 1 ampoule of water for injections, 1 injection
Opakowanie zawierające 1 fiolkę proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,

Synonimy (angielski) dla "ampoule":

ampoule