"amply" po polsku

EN

"amply" - polskie tłumaczenie

volume_up
amply {przysł.}
EN

amply {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "amply" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr President, you speak very good English, as you have amply demonstrated.
Jak Pan wielokrotnie udowodnił, bardzo dobrze mówi Pan po angielsku.
EnglishThirdly, there is the concern with combating protectionist tendencies, which is amply demonstrated by the agreement relating to third countries.
Po trzecie, staramy się walczyć z protekcjonizmem, czego w pełni dowodzi umowa dotycząca państw trzecich.
EnglishWe have three problems in all with consumer products, and with toys in particular, and these have already been amply discussed.
Wszystkich produktów konsumpcyjnych dotyczą trzy problemy, odnosi się to w szczególności do zabawek, a te omówiliśmy już bardzo dokładnie.
English(DE) Madam President, the accomplishment of the internal market in postal services amply illustrates the truth of the saying 'Good things come to those who wait'.
(DE) Pani przewodnicząca! Realizacja wewnętrznego rynku usług pocztowych ilustruje prawdziwość stwierdzenia "Dobre rzeczy spotykają tych, którzy czekają”.
EnglishI also find it regrettable that this resolution includes accusations against Brazil that are completely unfounded, as has been amply demonstrated from the Brazilian side.
Moim zdaniem godne ubolewania jest zawarcie w tej rezolucji oskarżeń wobec Brazylii, które są całkowicie nieuzasadnione, czego strona brazylijska jasno dowiodła.
EnglishThe figures presented in the report amply demonstrate this body's efficiency and its importance for the transparency of relations between the European institutions and the public.
Dane przedstawione w sprawozdaniu w szerokim zakresie świadczą o skuteczności tego organu i jego znaczeniu dla przejrzystości relacji między instytucjami a obywatelami.
EnglishHowever, the desire of the Hungarian people for freedom was manifested just as powerfully against communism, the twentieth century's oppressive regime, as the events of 1956 amply demonstrated.
Dążenie do wolności obywatele węgierscy okazali równie mocno w walce z komunizmem, w czasach przytłaczającego reżimu, czego wystarczającym dowodem są wydarzenia z 1956 roku.

Synonimy (angielski) dla "amply":

amply