"ampersand" po polsku

EN

"ampersand" - polskie tłumaczenie

PL

"ampersand" - angielskie tłumaczenie

EN

ampersand {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
You know, Ray was the one who wore the ampersands in the family.
Ray to ta, która nosiła na czole znak "&" (Śmiech)
Google Mail doesn't recognize special search characters like square brackets, parentheses, currency symbols, the ampersand, the pound sign, and asterisks.
Google Mail nie rozpoznaje specjalnych znaków wyszukiwania takich jak nawiasy kwadratowe, nawiasy okrągłe, symbole waluty, znak & (ampersand), znak funta czy gwiazdki.
2. IT
Google Mail doesn't recognize special search characters like square brackets, parentheses, currency symbols, the ampersand, the pound sign, and asterisks.
Google Mail nie rozpoznaje specjalnych znaków wyszukiwania takich jak nawiasy kwadratowe, nawiasy okrągłe, symbole waluty, znak & (ampersand), znak funta czy gwiazdki.
PL

ampersand {męski}

volume_up
1. IT
ampersand
Google Mail nie rozpoznaje specjalnych znaków wyszukiwania takich jak nawiasy kwadratowe, nawiasy okrągłe, symbole waluty, znak & (ampersand), znak funta czy gwiazdki.
Google Mail doesn't recognize special search characters like square brackets, parentheses, currency symbols, the ampersand, the pound sign, and asterisks.

Przykłady użycia - "ampersand" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you use multiple URL parameters, simply append them together in your URL using the ampersand (&) symbol.
Aby to zrobić, dołącz je po prostu razem do adresu URL za pomocą symbolu „&”.
EnglishGoogle Mail doesn't recognize special search characters like square brackets, parentheses, currency symbols, the ampersand, the pound sign, and asterisks.
Google Mail nie rozpoznaje specjalnych znaków wyszukiwania takich jak nawiasy kwadratowe, nawiasy okrągłe, symbole waluty, znak & (ampersand), znak funta czy gwiazdki.