"amoxicillin" po polsku

EN

"amoxicillin" - polskie tłumaczenie

EN

amoxicillin {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
Amoxicillin is active against susceptible Gram positive and Gram negative bacteria.
Amoksycylina działa na wrażliwe bakterie gramdodatnie i gramujemne.
After intramuscular administration amoxicillin is well absorbed and distributed in the tissues.
Amoksycylina podana domięśniowo jest dobrze wchłaniania i rozprowadzana w tkankach.
Amoxicillin belongs to β -lactams antibiotic family.
Amoksycylina należy do rodziny antybiotyków betalaktamowych.

Przykłady użycia - "amoxicillin" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAmoxicillin is active against susceptible Gram positive and Gram negative bacteria.
Amoksycylina działa na wrażliwe bakterie gramdodatnie i gramujemne.
English30 mg Agopton together with 250-500 mg clarithromycin and 1000 mg amoxicillin
Agopton 30 mg z klarytromycyną 250- 500 mg i amoksycyliną 1000 mg
EnglishAfter intramuscular administration amoxicillin is well absorbed and distributed in the tissues.
Amoksycylina podana domięśniowo jest dobrze wchłaniania i rozprowadzana w tkankach.
EnglishInappropriate use of the product may increase the prevalence of bacteria resistant to amoxicillin.
Nieprawidłowe stosowanie produktu może zwiększyć występowanie bakterii opornych na amoksycylinę.
EnglishAmoxicillin is susceptible to breakdown by ß-lactamases produced by some bacterial strains.
Amoksycylina jest podatna na rozłożenie przez betalaktamazy wytwarzane przez niektóre szczepy bakteryjne.
EnglishAmoxicillin belongs to β -lactams antibiotic family.
Amoksycylina należy do rodziny antybiotyków betalaktamowych.
EnglishDo not use in case of known resistance to amoxicillin
Nie stosować w przypadku znanej oporności na amoksycylinę.
EnglishSuramox 15 % LA, suspension for injection Amoxicillin
Suramox 15 % LA, zawiesina do wstrzykiwań Amoksycylina
EnglishAvailable data support the use of lansoprazole-amoxicillin-clarithromycin as a first-line treatment.
Dostępne dane stanowią poparcie dla podstawowego leczenia z podaniem lansoprazolu- amoksycykliny - klarytromycyny.
Englishmg amoxicillin/ kg bw (equivalent to 1ml/ 10 kg)
mg amoksycyliny/ kg masy ciała (równowartość 1ml/ 10 kg)
EnglishThe main elimination route of amoxicillin is via urine.
Główną drogą wydalania amoksycyliny jest mocz.
EnglishMicronised amoxicillin (as trihydrate) 150.0 mg/ ml
EnglishSuramox 15 % LA, suspension for injection Amoxicillin
EnglishIntroduction Suramox 15 % LA contains amoxicillin which is a beta lactam antibiotic belonging to the group of penicillins.
Wprowadzenie Suramox 15 % LA zawiera amoksycylinę, która jest antybiotykiem beta- laktamowym z grupy penicylin.
EnglishBenefit/ Risk considerations Available data support the use of lansoprazole-amoxicillin-clarithromycin as a first-line treatment.
Raportu Konsensusowego 3- 2005 z Maastricht, zalecana jest dawka 500 mg klarytromycyny dwa razy dziennie.
EnglishIn case of clarithromycin resistance, or treatment failure, the combination of lansoprazole-amoxicillin-
Jednakże, aby uniknąć niepowodzenia leczenia, należy wziąć pod uwagę lokalne wzorce odporności antybakteryjnej oraz lokalne wytyczne.
EnglishMicronised amoxicillin (as trihydrate)
EnglishBenefit/ Risk considerations Available data support the use of lansoprazole-amoxicillin-clarithromycin as a first-line treatment.
Dostępne dane stanowią poparcie dla podstawowego leczenia z podaniem lanzoprazolu - amoksycykliny- klarytromycyny.
EnglishDecelerates uptake of amoxicillin
EnglishH. pylori eradication rates of up to 90%, are obtained when clarithromycin is combined with Agopton and amoxicillin or metronidazole.
Odsetek eradykacji H. pylori po kuracji klarytromycyną w skojarzeniu z preparatem Agopton i amoksycyliną lub metronidazolem wynosi do 90 %.

Synonimy (angielski) dla "amoxicillin":

amoxicillin