"among which" po polsku

EN

"among which" - polskie tłumaczenie

EN

among which {spójnik}

volume_up
among which

Przykłady użycia - "among which" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFirstly, these matters are among those which are exclusively for Member States to decide.
Po pierwsze, kwestie te należą do wyłącznych kompetencji państw członkowskich.
EnglishHowever, this would cause suffering among the population, which cannot be our intention.
Jednak spowodowałoby to cierpienie obywateli, a nie takie są nasze intencje.
EnglishLet me choose examples among the areas which I know best.
Niech mi będzie wolno wybrać przykłady dotyczące obszarów, które znam najlepiej.
EnglishAmong those initiatives which are already in place is the European Transparency Initiative.
Do inicjatyw, które już się realizuje, należy europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości.
EnglishAnd there arose a reasoning among them, which of them was the greatest.
I wszczęła się gadka między nimi, kto by z nich był największym.
EnglishThe report was, in the end, voted with 592 votes in favour (among which ours) and 66 against.
Sprawozdanie zostało ostatecznie przyjęte 592 głosami za (w tym naszymi) przy 66 głosach przeciwnych.
EnglishThere is also nothing to be proud of when you look at the fur price among the Inuits, which is falling.
Nie ma również powodów do dumy, jeśli chodzi o spadające ceny futer oferowanych przez Eskimosów.
EnglishThe Western Balkans region is a special case among the countries which the European Union is close to.
Wśród państw położonych w pobliżu Unii Europejskiej region Bałkanów Zachodnich to szczególny przypadek.
EnglishThe EU must choose among those projects which prove their efficiency and economic profitability.
UE musi dokonać wyboru spośród tych projektów, które potwierdzają swoją efektywność i rentowność ekonomiczną.
Englishand ye have seen their abominations, and their idols, wood and stone, silver and gold, which were among them);
I widzieliście obrzydliwości ich, i bałwany ich, drewno i kamień, srebro i złoto, które są przy nich.
EnglishThese are three areas, among others, in which the credibility of the European project could be won or lost.
To są trzy obszary, spośród wielu, dzięki którym projekt europejski może zyskać lub stracić wiarygodność.
EnglishNeither selfishness nor forced solidarity feature among the values on which the European Union has been built.
Ani egoizm, ani wymuszona solidarność nie należą do wartości, na których została zbudowana Unia Europejska.
EnglishIndeed, the developing countries are among those which are suffering most from this economic recession.
W istocie kraje rozwijające się należą do grupy państw, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu gospodarczego.
EnglishThe conflict now seems to be about which group among this multitude of tribal groups will dominate the others.
Konflikt obecnie wydaje się skupiać na problemie, która z grup w tej wielości plemion będzie rządziła innymi.
EnglishAs my colleagues know, such agreements are the best foundation upon which relations among nations are based.
Jak państwu wiadomo, tego typu porozumienia są optymalną podstawą, na której opierają się stosunki międzypaństwowe.
EnglishFor, behold, I will send serpents, adders, among you, which will not be charmed; and they shall bite you, saith Jehovah.
Bo oto Ja poślę na was węże najjadowitsze, przeciwko którym niemasz zaklinania; i pokąsają was, mówi Pan.
EnglishFreedom of expression is enshrined among the democratic criteria which we have laid as the foundation of the European Union.
Wolność wyrażania opinii jest jednym z demokratycznych kryteriów, które uznaliśmy za podstawę Unii Europejskiej.
EnglishFor this cause I also, having heard of the faith in the Lord Jesus which is among you, and the love which [ye show] toward all the saints,
Przetoż i ja usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie, i o miłości ku wszystkim świętym,
EnglishIn addition, maritime surveillance capability is to be established which, among other things, will limit 'illegal' immigration.
Ponadto mają zostać stworzone możliwości nadzoru morskiego, aby między innymi ograniczyć "nielegalną” imigrację.
EnglishAt the same time, a very serious problem is the unemployment rate among young people, which is higher than in any other age group.
Jednocześnie rażącym problemem jest najwyższy spośród wszystkich grup wiekowych odsetek bezrobotnych wśród młodzieży.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "among which"

among przyimek
which zaimek
of which zaimek
among other people
Polish
in which spójnik