"among other things" po polsku

EN

"among other things" - polskie tłumaczenie

EN

among other things

volume_up
We have introduced, among other things, a mechanism to identify vulnerable persons.
Wprowadziliśmy między innymi mechanizm identyfikacji osób szczególnie narażonych.
In general terms, volunteering helps among other things to increase GDP.
Ogólnie mówiąc, wolontariat przyczynia się między innymi do wzrostu PKB.
This is the result of nation-destroying liberal thinking, among other things.
Jest to między innymi skutek niszczącego kraj liberalnego myślenia.
among other things (też: inter alia, among others, among other people)
volume_up
m. in. [skr.] (między innymi)
This exercise attempts among other things to increase the visibility of this topic among citizens.
To przedsięwzięcie jest próbą m.in. poszerzenia pola widzenia tej kwestii wśród obywateli.
It democratises the European Union, among other things by reinforcing the legislative role of our Parliament.
Demokratyzuje Unię Europejską poprzez m.in. wzmocnienie legislacyjnej roli naszego Parlamentu.
The availability of, among other things, raw materials, including raw materials for power generation, is a serious challenge.
Poważnym wyzwaniem jest dostępność m.in. surowców, w tym również surowców energetycznych.

Przykłady użycia - "among other things" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe have introduced, among other things, a mechanism to identify vulnerable persons.
Wprowadziliśmy między innymi mechanizm identyfikacji osób szczególnie narażonych.
EnglishToday, we are debating, among other things, Turkey's progress towards Europe.
Dziś debatujemy, między innymi, na temat postępów Turcji na drodze do Europy.
EnglishAmong other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.
Poza wszystkim jest to ważny krok w naszych pracach dotyczących zmian klimatu.
EnglishYet these very documents talk about a European semester, among other things.
Te dokumenty wprowadzają również nową procedurę nadmiernych nierównowag.
EnglishAmong other things, it will have to thoroughly change its sectoral policies.
Między innymi będzie zmuszona dokonać istotnej zmiany swojej polityki w wielu sektorach.
EnglishIn general terms, volunteering helps among other things to increase GDP.
Ogólnie mówiąc, wolontariat przyczynia się między innymi do wzrostu PKB.
EnglishThis is the result of nation-destroying liberal thinking, among other things.
Jest to między innymi skutek niszczącego kraj liberalnego myślenia.
EnglishKA: It seems to me, among other things, a lovely piece of civic infrastructure.
Platforma wydaje się pięknym elementem miejskiej infrastruktury.
EnglishAncient Greece bestowed on humankind among other things the joy of the Olympic Games.
Starożytna Grecja pozostawiła ludzkości w spadku między innymi radość z igrzysk olimpijskich.
EnglishThe Treaty stipulates, among other things, that reasonable prices must be ensured.
Traktat stanowi między innymi, że należy zapewnić rozsądne ceny.
EnglishAs a result, among other things, those countries have no implementing agenda.
To skutkuje tym, że np. nie ma agend wykonawczych w tych krajach.
EnglishAnother reason is more expensive production, because of higher energy prices, among other things.
Kolejnym powodem jest kosztowna produkcja z uwagi między innymi na wyższe ceny energii.
EnglishThis is demonstrated, among other things, by the fact that political parties are losing members.
Dowodzi tego między innymi fakt utraty członków przez partie polityczne.
EnglishLouis and met Ray, and he's a preacher -- (Laughter) among other things.
Poleciałem do Saint Louis by się z nim spotkać, a on jest pastorem.
EnglishThis exercise attempts among other things to increase the visibility of this topic among citizens.
To przedsięwzięcie jest próbą m.in. poszerzenia pola widzenia tej kwestii wśród obywateli.
EnglishTransparency and openness, among other things, are the prerequisites for a reasonable Middle East policy.
Przejrzystość i otwartość to jedne z przesłanek sensownej polityki bliskowschodniej.
EnglishAmong other things, the report proposes the introduction of a single student ID card in the EU.
W sprawozdaniu proponuje się, między innymi, wprowadzenie w UE jednej legitymacji studenckiej.
EnglishI am thinking, among other things, of care instructions and health and safety warnings.
Mam na myśli między innymi instrukcje czyszczenia oraz ostrzeżenia w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
EnglishThis is done, among other things, by ensuring the integrity of the euro banknotes in circulation.
W tym celu muszą między innymi strzec wiarygodności banknotów euro znajdujących się w obiegu.
EnglishSuch a document must contain, among other things, rules on the distribution of seats in Parliament.
Dokument taki musi zawierać między innymi przepisy dotyczące podziału miejsc w Parlamencie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "among other things"

other przymiotnik
Polish
other zaimek
Polish
among przyimek
things rzeczownik
among other people
Polish