"ammonium hydroxide" po polsku

EN

"ammonium hydroxide" - polskie tłumaczenie

EN

ammonium hydroxide {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "ammonium hydroxide" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishShellac, Propylene glycol, Ammonium hydroxide, Colouring agent (E 132).
Szelak, Glikol propylenowy, Wodorotlenek amonu, Barwnik (E 132).
EnglishShellac Propylene Glycol Ammonium Hydroxide Black Iron Oxide E172
Szelak Glikol propylenowy Wodorotlenek amonu Tlenek żelaza czarny E172
EnglishShellac Propylene glycol Ammonium hydroxide Indigocarmin (E132)
Szelak Glikol propylenowy Wodorotlenek amonowy Indygokarmina (E132)
EnglishShellac Propylene glycol Ammonium hydroxide Indigocarmin (E132)
Szelak Glikol propylenowy Wodorotlenek amonowy Indykarminę (E132)
EnglishPrinting ink Shellac Strong ammonium solution Potassium hydroxide (E525) Black iron oxide (E172)
Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Krospowidon Stearynian magnezu
EnglishPropylene glycol Black iron oxide (E172) Polyvinyl acetate phthalate Macrogol Ammonium hydroxide.
Glikol propylenowy Czarny tlenek żelaza (E172) Poliwinylowy octan ftalanu Makrogol Wodorotlenek amonu
EnglishThe capsule shell imprint contains shellac, propylene glycol, ammonium hydroxide, colouring agent (E 132).
Tusz do oznakowania kapsułki zawiera szelak, glikol propylenowy, wodorotlenek amonu i barwnik (E 132).
EnglishPrinting ink: shellac, propylene glycol, purified water, ammonium hydroxide, potassium hydroxide,
Nadruk: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, amonu wodorotlenek, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).
EnglishPrinting ink: shellac, propylene glycol, purified water, ammonium hydroxide, potassium hydroxide, black iron oxide (E 172).
Nadruk: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, amonu wodorotlenek, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).
Englishprinting ink: shellac, propylene glycol, purified water, ammonium hydroxide, potassium hydroxide, and black iron oxide (E 172).
nadruk: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, amonu wodorotlenek, potasu wodorotlenek i żelaza tlenek czarny (E 172).
EnglishThe black printing ink contains propylene glycol, black iron oxide, polyvinyl acetate phthalate, macrogol and ammonium hydroxide.
Czarny tusz drukarski zawiera glikol propylenowy, czarny tlenek żelaza, ftalan polioctanu winylu, makrogol i wodorotlenek amonu.
EnglishBlack ink containing: propylene glycol, black iron oxide (E172), polyvinyl acetate phthalate, polyethylene glycol 400, ammonium hydroxide
Czarny tusz zawiera: glikol propylenowy, czarny tlenek żelaza (E172), poliwinyloacetyloftalan, glikol polietylenowy 400, amonu wodorotlenek
Englishcapsule shell and printing ink contain gelatine, shellac, ammonium hydroxide, simethicone, propylene glycol, indigocarmin (E132) and titanium dioxide (E171).
tusz zawierają żelatynę, szelak, wodorotlenek amonowy, simetikon, glikol propylenowy, indygokarmin (E132) i dwutlenek tytanu (E171).
EnglishCapsule shell: gelatine indigo carmine (E132) titanium dioxide (E171) edible printing ink (black iron oxide, ammonium hydroxide, potassium hydroxide, shellac)
Otoczka kapsułki: żelatyna karmin indygo (E132) dwutlenek tytanu (E171) tusz drukarski jadalny (czarny tlenek żelaza, amonu wodorotlenek, potasu wodorotlenek, szelak)
EnglishRed opacode S-1-15095 (shellac glaze ~45 % in ethanol, red iron oxide (E172), isopropyl alcohol, n-butyl alcohol, propylene glycol, ammonium hydroxide, simethicone).
Czerwony barwnik red opacode S- 1- 15095 [ roztwór szelaku ~45 % w etanolu, żelaza tlenek czerwony (E- 172), alkohol izopropylowy, n- butyl, glikol propylenowy, amonu wodorotlenek, symetykon ]
EnglishPrinting inks on the shell contain the following (pink ink SW-1105): shellac, titanium dioxide (E171), ammonium hydroxide, red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172).
Tusz, z którego wykonano nadruk na otoczce (różowy tusz SW- 1105), zawiera: szelak, tytanu dwutlenek (E 171), amonu wodorotlenek, żelaza czerwony tlenek (E172), żelaza tlenek żółty (E172).
EnglishPrinting inks on the shell contain the following (pink ink SW-1105): shellac, titanium dioxide (E171), ammonium hydroxide, red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172).
Tusz, z którego wykonano nadruk na otoczce (różowy tusz SW- 1105), zawiera: szelak, dwutlenek tytanu (E 171), wodorotlenek amonu, czerwony tlenek żelaza (E172), żółty tlenek żelaza (E172).

Synonimy (angielski) dla "ammonium hydroxide":

ammonium hydroxide

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ammonium hydroxide"

ammonium rzeczownik
Polish
hydroxide rzeczownik
aluminium hydroxide rzeczownik