"amino acids" po polsku

EN

"amino acids" - polskie tłumaczenie

EN

amino acids {liczba mnoga}

volume_up
1. Chemia
amino acids
And somehow these amino acids are combined, and life begins.
W jakiś sposób te aminokwasy łączą się i zaczyna się życie.
Powder Sucrose Dextran Sorbitol Amino acids Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)
Proszek Sacharoza Dekstran Sorbitol Aminokwasy Podłoże Dulbecco’ s Modified Eagle (DMEM)
Eculizumab contains only naturally occurring amino acids and has no known active metabolites.
Ekulizumab zawiera jedynie naturalnie występujące aminokwasy i nie ma znanych czynnych metabolitów.

Przykłady użycia - "amino acids" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNonacog alfa is a purified protein that has 415 amino acids in a single chain.
Nonakog alfa jest oczyszczonym jednołańcuchowym białkiem, zawierającym 415 aminokwasów.
EnglishPowder Sucrose Dextran Sorbitol Amino acids Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)
Proszek Sacharoza Dekstran Sorbitol Aminokwasy Podłoże Dulbecco’ s Modified Eagle (DMEM)
EnglishWe could use amino acids, we could use nucleic acids, carboxylic acids, fatty acids.
Okazuje się, że jest wiele alternatyw na zestaw budulców życia.
EnglishIt is used with a diet that restricts the amino acids tyrosine and phenylalanine.
Orfadin stosuje się równocześnie z dietą ograniczającą spożywanie aminokwasów tyrozyny i fenyloalaniny.
EnglishMeals rich in large neutral amino acids may delay and reduce the absorption of levodopa.
Posiłki bogate w dużą ilość obojętnych aminokwasów mogą opóźniać i zmniejszać wchłanianie lewodopy.
EnglishGalsulfase is comprised of 495 amino acids after cleavage of the N-terminus.
Galsulfaza zawiera 495 aminokwasów po odcięciu N- końca.
EnglishLaronidase is comprised of 628 amino acids after cleavage of the N-terminus.
Laronidaza zawiera 628 aminokwasów po odcięciu N- końca.
EnglishEculizumab contains only naturally occurring amino acids and has no known active metabolites.
Ekulizumab zawiera jedynie naturalnie występujące aminokwasy i nie ma znanych czynnych metabolitów.
EnglishIt has the chemical sequences of amino acids, which says, "This is how to build the structure.
Jest to sekwencja chemiczna taka jak w aminokwasach i oznacza, "Tak właśnie należy budować tę strukturę.
EnglishAnd somehow these amino acids are combined, and life begins.
W jakiś sposób te aminokwasy łączą się i zaczyna się życie.
EnglishIt is a glycoprotein with an approximate molecular mass of 170,000 Da consisting of 1438 amino acids.
Jest to glikoproteina o masie cząsteczkowej wynoszącej około 170 000 Da, zbudowana ze 1438 aminokwasów.
EnglishAnd this one happens to be a good source of all 20 amino acids.
I akurat jest ona źródłem wszystkich 20 aminokwasów.
EnglishEtanercept contains 934 amino acids and has an apparent molecular weight of approximately 150 kilodaltons.
Cząsteczka etanerceptu zawiera 934 aminokwasy, a jej masa cząsteczkowa wynosi około 150 kilodaltonów.
EnglishSodium chloride Medium 199 containing principally amino acids, mineral salts, vitamins Water for injections
Sodu chlorek Podłoże 199 zawierające głównie aminokwasy, sole mineralne, witaminy Woda do wstrzykiwań
EnglishThat is also very robust -- what you find in systems like Earth where there are amino acids, but there is no life.
To także wyraźnie widać w systemach takich, jak Ziemia, gdzie są aminokwasy, ale nie ma życia.
EnglishAnd they had a look at what was in the soup, and they found amino acids, but nothing came out, there was no cell.
Następnie zbadali zawartość zupy i znaleźli aminokwasy, jednak nic nie powstało, nie było komórek.
EnglishHuman antibodies are predominately catabolized by lysosomal enzymes to small peptides and amino acids.
Przeciwciała ludzkie są katabolizowane głównie przez enzymy lizosomalne do niewielkich peptydów i aminokwasów.
EnglishTherapeutic monitoring Plasma levels of ammonia and amino acids should be maintained within normal limits.
Monitorowanie leczenia Stężenia amoniaku i aminokwasów w osoczu powinny być utrzymywane w granicach normy.
EnglishSodium chloride (NaCl) Medium 199 containing principally amino acids, mineral salts, vitamins Water for injections
Sodu chlorek (NaCl) Podłoże 199 zawierające głównie aminokwasy, sole mineralne, witaminy Woda do wstrzykiwań
EnglishIt is then cleaved within renal cells into its constituent amino acids, which return to the systemic circulation.
Następnie jest rozdzielany w komórkach nerkowych na aminokwasy budulcowe, które wracają do krążenia ogólnego.

Synonimy (angielski) dla "amino acid":

amino acid

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "amino acids"

amino acid rzeczownik
Polish
fatty acids rzeczownik