EN

amicably {przysłówek}

volume_up
amicably (też: concordantly)
amicably
I will say again that 56% of complaints received are resolved amicably.
Po raz kolejny powiem, że 56 % skarg otrzymanych przez rzecznika jest rozstrzygane polubownie.
I hope this matter will be resolved amicably.
Mam nadzieję, że uda się tę kwestię rozstrzygnąć polubownie.
amicably

Przykłady użycia - "amicably" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI will say again that 56% of complaints received are resolved amicably.
Po raz kolejny powiem, że 56 % skarg otrzymanych przez rzecznika jest rozstrzygane polubownie.
EnglishThe Labour Code states, however, that an employer and an employee should strive to resolve a dispute amicably.
Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.
EnglishI hope this matter will be resolved amicably.
Mam nadzieję, że uda się tę kwestię rozstrzygnąć polubownie.
EnglishDespite several attempts in the last few years to resolve the dispute amicably, the parties' differences have prevented this from happening.
Pomimo podjętych w ciągu ostatnich kilku lat szeregu prób, różnice występujące pomiędzy stronami nie pozwoliły na polubowne rozstrzygnięcie sporu.