"Americas" po polsku

EN

"Americas" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
America {nazwa wł.}
PL
EN

Americas {liczba mnoga}

volume_up
Americas
volume_up
Ameryki {niemęskoos.}
Mr President, Nicaragua remains one of the poorest countries in the Americas.
Nikaragua pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów Ameryki.

Przykłady użycia - "Americas" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr President, Nicaragua remains one of the poorest countries in the Americas.
Panie przewodniczący! Nikaragua pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów Ameryki.
EnglishWe hope to have, our Maestro, to have orchestras in all the countries in all Americas.
Mamy nadzieję, nasz Maestro, mieć orkiestry we wszystkich krajach i we wszystkich Amerykach.
EnglishA day will come when the peoples of Asia, of the Americas and of Africa will get together.
Nadejdzie dzień, gdy ludy Azji, obu Ameryk i Afryki połączą się.
EnglishIn the bird outbreaks we now can see that pretty much the whole world has seen this virus except the Americas.
Zaraza wśród ptaków ogarnęła już prawie cały świat oprócz obu Ameryk, co zaraz wyjaśnię.
EnglishAnd you can make a map of the Americas and spell DNA with DNA.
EnglishIn a way, that is the story of the settling of the Americas, the supposedly inexhaustible frontier to which Europeans escaped.
W pewnym sensie, to jest historia osadnictwa w Amerykach, które wydawały się nie mieć ograniczeń, i dokąd uciekali Europejczycy.
EnglishThe new title is a 'Financing instrument for cooperation with countries in the Middle East, Asia, the Americas and South Africa'.
Nowa nazwa brzmi "instrument finansowania współpracy z krajami Bliskiego Wschodu, Azji, obu Ameryk i z Republiką Południowej Afryki”.
EnglishAbout 12,000 years ago, there was a massive wave of mammal extinctions in the Americas, and that is thought to have been a virulent disease.
Około 12'000 lat temu, wystąpiła olbrzymia fala wymierania ssaków w obu Amerykach, i sądzi się, że była to zjadliwa choroba.
EnglishThat may be, but we in Europe depend so much on imports for our feedstuffs from the Americas - and that is where the impact on food prices is coming from.
Może i tak jest, jednak Europa w dużej mierze jest uzależniona od importu pasz z Ameryk - i stąd właśnie bierze się wpływ na ceny żywności.
EnglishWe know that in the Americas, 14% of the world's population has 10% of the global burden of disease and 42% of the health workers.
Wiemy, że w obu Amerykach zamieszkuje 14% ludności świata, która boryka się z 10% globalnego obciążenia chorobami, mając do dyspozycji 42% pracowników służby zdrowia.
EnglishThere's lots of businesses that would like to locate in the Americas, especially in a place with a free trade zone, and there's lots of people who'd like to go there.
Jest sporo firm, które chcą znaleźć się w Amerykach, szczególnie w miejscach gdzie są obszary wolnego handlu. ~~~ Jest sporo osób, które chciałyby się tam znaleźć.
EnglishTherefore, what is done or not done in Africa, in Asia, in the Americas or in Europe affects everyone, everywhere, with consequences for availability, for access and for food prices.
Dlatego to, co robi się lub czego nie robi się w Afryce, Azji, w obu Amerykach czy w Europie, dotyczy wszystkich i wszędzie, wpływając na dostępność i na ceny żywności.
English. ~~~ It was built by the grandest Sun King, of the grandest city-state, of the grandest civilization of the Americas, the Mayas.
W dżungli w Gwatemali w miejscowości Tikal stoi świątynia, zbudowana przez Króla Słońce, króla największego miasta-państwa, króla największej cywilizacji Ameryk - Majów.
EnglishOnly Europe claims to want to do without GMOs, even though European livestock is already fed on feedingstuffs of which two thirds come from genetically modified crops from the Americas.
Tylko Europa twierdzi, że chce się obejść bez GMO, choć zwierzęta gospodarskie w UE są już karmione paszami, z których dwie trzecie pochodzi z genetycznie modyfikowanych upraw z obu Ameryk.

Synonimy (angielski) dla "America":

America