EN

American {przymiotnik}

volume_up
American (też: Yankee, stateside)
Or just think about American jazz or American movies -- they go everywhere.
A amerykański jazz i Amerykańskie filmy... są wszędzie.
We need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".
Now you'd think that "American Idol" would introduce a measure of Americanization.
Wydaje się, że "Amerykański Idol" wprowadza sporą dawkę amerykanizacji.
Or just think about American jazz or American movies -- they go everywhere.
A amerykański jazz i Amerykańskie filmy... są wszędzie.
What we did was expose American babies during this period to Mandarin.
Podczas tego okresu wystawiliśmy amerykańskie dzieci na język mandaryński.
The reason that they gave about American bombing wasn't all that far off.
Amerykańskie bombardowania nie były nierealną przyczyną.
American
Negotiations between the Commission and the American administration have been protracted.
Negocjacje pomiędzy Komisją i administracją amerykańską przedłużają się.
American monetary and budgetary policy has been at the very least unrealistic.
Amerykańska polityka monetarna i budżetowa okazała się co najmniej nierealistyczna.
And then it says here, with the American flag, "Don't leave home without it."
A tutaj z amerykańską flagą: "Nie zostawiajcie mnie w domu"!

Przykłady użycia - "American" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNeatly, we see how the American's place is always in the wrong in this House.
Widzimy więc wyraźnie, że w oczach naszej Izby postawa Amerykanów jest zawsze zła.
EnglishThese images from the American Society for Microbiology show us the process.
Te ilustracje Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologii pokazują, jak to działa.
EnglishIn fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
Na dobrą sprawę w 1500 roku przeciętny Chińczyk był bogatszy od Amerykanina.
EnglishAmerican monetary and budgetary policy has been at the very least unrealistic.
Amerykańska polityka monetarna i budżetowa okazała się co najmniej nierealistyczna.
EnglishWe need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".
EnglishThis is why we should be working more closely together with our American friends.
Dlatego też powinniśmy zacieśnić współpracę z naszym partnerem, Stanami Zjednoczonymi.
EnglishIn American fertility clinics, 75 percent of couples are requesting girls and not boys.
W amerykańskich klinikach płodności 75 procent par prosi o córki, a nie o synów.
EnglishTrade agreements with South American states represent a very positive development.
Umowy handlowe z państwami Ameryki Południowej to bardzo pozytywny postęp.
EnglishAnd in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
W naszej analizie amerykańskich stanów odkryliśmy prawie taki sam kontrast.
EnglishIt does not matter which sea has been polluted; an American, European or any other sea.
Nie ma znaczenia, które morze zostało skażone - amerykańskie, europejskie czy inne.
EnglishAnd you tend to find topics that are almost entirely African-American conversations.
I ludzie znajdują tematy będące prawie wyłącznie rozmowami Afroamerykanów.
EnglishWe do not want a repetition of the American meltdown scenario in Europe.
Nie chcemy w Europie powtórki amerykańskiego scenariusza krachu gospodarczego.
EnglishThey all survived because American trade union members sent financial assistance.
Otóż oni wszyscy przetrwali dlatego, że amerykańscy związkowcy przesyłali pomoc finansową.
EnglishThese red dots are American states, and the blue triangles are Canadian provinces.
Te czerwone kropki to amerykańskie stany, a niebieskie trójkąty to kanadyjskie prowincje.
EnglishNow you'd think that "American Idol" would introduce a measure of Americanization.
Wydaje się, że "Amerykański Idol" wprowadza sporą dawkę amerykanizacji.
EnglishWomen, for the first time this year, became the majority of the American workforce.
Kobiety, w tym roku po raz pierwszy, stanowią większość wśród amerykańskich pracowników.
EnglishAll the green Latin American countries are moving towards smaller families.
Wszystkie zielone kraje Ameryki Południowej posuwają się w kierunku mniejszych rodzin.
EnglishSo the thing is, this kind of idea of Chinese-American food doesn't exist only in America.
Rzecz w tym, że idea kuchni chińsko-amerykańskiej nie istnieje tylko w Ameryce.
EnglishChinese restaurants have played an important role in American history, as a matter of fact.
Jest ich 40 000. ~~~ Chińskie restauracje odegrały ważną rolę w historii Ameryki.
EnglishWill they talk to our American counterparts and try and get more information?
Czy będą rozmawiać ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami, aby uzyskać więcej informacji?

Synonimy (angielski) dla "American":

American
African American