"America" po polsku

EN

"America" - polskie tłumaczenie

volume_up
America {nazwa wł.}
PL
PL
EN

America {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
. ~~~ England and America, England and America. ~~~ Guess what fixed that.
JO: To oczywiste: Anglia i Ameryka Anglia i Ameryka Zgadnijcie co rozwiązało problem, no zgadnijcie.
And America is still paying the price for the botched emancipation of 1865.
Ameryka ciągle płaci cenę za partactwo z 1865. ~~~ Ameryka ciągle płaci cenę za partactwo z 1865.
Africa Asia Australia Central America Europe Middle East North America
Afryka Ameryka Północna - Kanada - Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Ameryka Środkowa Australia Azja Bliski Wschód

Przykłady użycia - "America" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFrom a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
Z punktu widzenia biznesu Sao Paulo jest finansową stolicą Ameryki Południowej.
EnglishThe first thing that I saw was North America at night -- glowing, in all its glory.
Pierwszą rzeczą była Ameryka Północna nocą -- błyszczącą, w całej wspaniałości.
EnglishMany of us have criticised America in the past for its failure to work with others.
Wielu z nas w przeszłości krytykowało Amerykę za nieumiejętność pracy z innymi.
EnglishEven though it's the fastest growing demographic in America, it's hard to reach 100.
Nawet przy tak szybkim przyroście demograficznym w Ameryce, trudno dożyć 100 lat.
EnglishThis is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
W ramach NATO to drugi najwyższy wskaźnik po Stanach Zjednoczonych Ameryki.
EnglishToday I want to emphasise also that Europe and America can work more closely together.
Pragnę dziś również podkreślić, że Europa i Ameryka mogą współpracować ściślej.
EnglishThis would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.
Taka możliwość pozwoliłaby również zmniejszyć import pasz wysokobiałkowych z Ameryki.
EnglishYou see that South America and Africa may be connected in a certain way, right?
Na przykład południowa Ameryka i Afryka mogą być pod wieloma względami podobne, no nie?
EnglishIt has everything on this Earth, from the poorest to the richest, in Latin America.
Ma wszystko na tej Ziemi, od najbiedniejszych do najbogatszych, w Ameryce Południowej.
EnglishThere's a million a year who leave Latin America to go to the United States.
Milion ludzi opuszcza rocznie Amerykę Łacińską żeby udać się do Stanów Zjednoczonych.
EnglishSo I think I've made my point that we have to get on our own resources in America.
Myślę, że wyraziłem się jasno, że musimy w Ameryce zacząć polegać na własnych źródłach.
EnglishI need a white heavyweight contender worse than white America needs one.
Potrzebuję białego zawodnika wagi ciężkiej, gorszego niż potrzebuje biała Ameryka.
EnglishOne of the most predominant problems in Latin America is social inequality.
Jednym z głównych problemów w Ameryce Łacińskiej jest nierówność społeczna.
EnglishLatin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
Ameryka Łacińska to ważny partner dla UE, nawet bez kubańskiego reżymu.
EnglishAnd then this is a picture of one of the most famous hospitals in America.
Na następnym zdjęciu widzimy jeden z najbardziej znanych szpitali w Ameryce.
EnglishIt tells the story of Sputnik, and the story of what happened to America as a result.
Opowiada on o Sputniku oraz o tym, co w rezultacie wydarzyło się w Ameryce.
English(Laughter) We try to explain why half of America voted for the other team.
(Śmiech) Staramy się zrozumieć, dlaczego połowa Ameryki głosowała na ten drugi obóz.
EnglishIt would also allow us to reduce imports of high protein feed from America.
Taka możliwość również pozwoliłaby zmniejszyć import pasz wysokobiałkowych z Ameryki.
EnglishAmerica came to know Europe first of all through its power rather than through its ideas.
Ameryka dowiedziała się najpierw o sile Europy, a dopiero później o jej ideałach.
EnglishFor years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
Przez lata Europa Zachodnia i Ameryka traktowały Kenię jako kraj, któremu się powiodło.

Synonimy (angielski) dla "America":

America