EN

amenable {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "amenable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut actually many of the concepts are amenable to a much younger age group.
Ale wiele z ich zasad łatwo można przyswoić w młodszym wieku.
EnglishThe European Parliament expects that it will be as amenable to our Parliament as the Hungarian Presidency.
Jako Parlament Europejski oczekujemy, że będzie ona równie przyjazna naszemu Parlamentowi, co prezydencja węgierska.
EnglishAlthough it is amenable to criminal law everywhere, it is not defined in the same way in all the Member States.
Chociaż czyn ten w całej UE podlega prawu karnemu, to jego definicja w poszczególnych państwach członkowskich nie jest jednakowa.
EnglishBy studying those twinkling lights though, we can learn about how stars and planets interact to form their own ecosystem and make habitats that are amenable to life.
Dzięki badaniu tych świateł uczymy się jak gwiazdy i planety współpracują by wytworzyć ekosystemy przyjazne życiu.
EnglishSo this makes quantifying silk properties by methods such as tensile testing, which is basically, you know, tugging on one end of the fiber, very amenable.
Sprawia to, że ilościowe określanie właściwości jedwabiu takimi metodami, jak test rozciągliwości, polegający na ciągnięciu jednego końca włókna, bardzo użytecznym.
EnglishHypertension was usually mild to moderate, occurred early in the course of treatment, and was amenable to management with standard antihypertensive therapy.
Zwykle było to nadciśnienie łagodne lub umiarkowane, rozwijało się w początkowym okresie leczenia oraz poddawało się kontroli po zastosowaniu standardowej terapii obniżającej ciśnienie krwi.
EnglishThe country is confronted with poverty and high unemployment, especially among the young people who have so far little expectations for a prosperous future and are amenable to violent groups.
W państwie panuje ubóstwo i wysokie bezrobocie, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy mają niewielkie nadzieje na dobrą przyszłość i są ulegli wobec grup przestępczych.

Synonimy (angielski) dla "amenable":

amenable
amenities
amenity